Предлага за
0 лв.

Информационен ден по проект "Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще"

Обява №53723

На 08.02.2019г. от 15 часа в сградата на Община Димитровград в зала „Гросето“ ще се проведе информационен ден по проект "Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще" на СНЦ "ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ" (ИНИРДО) в партньорство с Община Рудозем, финансиран от ОПРЧР. 

Проектните дейности ще предоставят следните възможности за обществеността:1. Безплатни обучения на тема предприемачество, бизнес и финансово планиране, маркетинг.2. Безплатна подготовка на бизнес планове и финансови планове за стартиране на собствен бизнес.3. Безплатни индивидуални консултации и разясняване на възможностите за финансиранеОчакваме ви!

 

Последни новини