15 °C

Предлага по договаряне

Курс " Готвач"

Обява №58772

ТО на НТС - Димитровград (Дом на техниката)  стартира курс професия- ГОТВАЧ. Обучението започва на 14.10.2020 г. от 14:00 ч. в новата сградата на Дом на техниката намираща се на бул. „ Димитър Благоев” №1 етаж: 2 офис 14

За повече информация и контакти:

гр. Димитровград

бул. „ Димитър Благоев” №1 етаж: 2 офис 10

тел: 0878 301 894 ; 0894673711

Последни новини