21 °C

Предлага по договаряне

Продава се вила в село Злато Поле

Обява №55300

Двуетажна вила, намираща се в димитровградското село Злато Поле, разположена на 700 ара, с кладенец и селскостопански постройки. Сградата е с канализация (мръсен канал и питейна вода). Вилата се намира на тихо и спокойно място в селото, около селото е едноименната защитена местност разположена на левия бряг на река Марица.

Първия етаж е обитаем с 2 стай, баня, тоалетна и сервизно помещение, втория етаж на вилата е недовършен.

Целият парцел е ограден с лозови насаждения и овошки.

На територията на защитената местност Злато Поло се среща е българско подрумиче и още 2 вида растения с консервационно значение, като находището на водна лилия е сред малкото, които се срещат във вътрешността на страната.

Злато поле е от световно значение за опазването на малкия корморан, като зимните струпвания на вида достигат до 2000 индивида.

Наличието на новосформираща се смесена чаплова колония на сива чапла , малката бяла чапла, гривеста чапла , нощната чапла определя нейната важност в национален мащаб.

Стабилна гнездова популация има на видовете малък воден бик  и малък гмурец, периодично гнездене е установено на световно застрашения вид белоока потапница.

Популацията на сирийската чесновница в региона, е една от най-стабилните в страната, като видът използва водоемите в защитената местност за размножаване.

Последни новини