15 °C

Предлага по договаряне

Работник поддръжка на язовири

Обява №58635

    Като изпълняващ длъжността в Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Териториално поделение Хасково, има задължения по осигуряване на безопасна експлоатация и техническа изправност на язовирите, стопанисвани от предприятието.

Последни новини