24 °C

Затварят за ден гише №6 в информационния център на Община Димитровград

На 27.03.2019г. /сряда/ гише №6 в информационния център в сградата на Община Димитровград, което обслужва гражданите съгласно споразумение между общината и  Агенцията по геодезия, картография и кадастър-София няма да работи. Собствениците на имоти, които се ползват от услугите на гише №6 ще могат да подават своите заявления от следващата сряда от  8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00часа. 
Гишето работи всяка сряда с упоменатото работно време.

На гишето ще се приемат заявления от собственици, придружени със съответните документи, доказващи правата им, за издаване на:

- скици на поземлени имоти в урбанизирана и неурбанизирана територия на Димитровград

- скици на сгради  и самостоятелни обекти в сгради

- удостоверения за наличие или липса на данни в кадастралната карта и кадастралния регистър за Димитровград

На гишето ще  се приемат заявления за извършване на изменение в кадастралния регистър за недвижимите имоти  към кадастралната карта на Димитровград.

Административното обслужване на гишето дава възможност за предоставяне  на  услуги на гражданите за идентифициране на отделни имоти  в кадастралната карта на Димитровград, както и указания за предприемане на съответни действия съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредбите към него, с цел реализиране на техните намерения.

Заплащането на услугите може да се извършва на гише №6 чрез пос терминал или по банков път по сметка на АГКК София, предоставена от специалиста на гишето.

Съгласно Споразумението между Община Димитровград и АГКК София, на гишето на Община Димитровград ще се извършват услуги само за имоти на територията на землище Димитровград - урбанизирана и неурбанизирана.

За информация на собствениците на земеделски земи, намиращи се на територията на останалите землища в Община Димитровград съобщаваме, че същите услуги ще бъдат предоставяни от представители но Общинска служба по земеделие, съгласно сключено споразумение с АГКК София.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини