17 °C

Бърз кредит: взимаш 750 лв. за 30 дни, слагат ти лихви и такси 304 лв., осъждат те за над 2 000 лв.

Дело в Райнен съд Димитровград осъжда кредитополучател, изтеглил кредит от 750 лева за 30 дни, да заплати над 2 000 лева след просрочие.

Кредитоискател заявява искане за кредит ("бърз кредит") за сумата от 500 лева на 29.08.2016г. В рамките на същия ден, според провелото се дело в ОС Димитровград, кредитоискателят получава сумата, като срокът за връщане на кредита е 1 месец. Кредитодателят начислява върху поисканата сума лихва за 30 дни в размер на 16,54 лв. и допълнителна такса за експресно разглеждане от 123,15 лв., която не била задължителна, се споменава в делото. С което получилият кредита се задължава да върне към 640 лева, което е оскъпяване със 140 лева за период от 30 дни за сума от 500 лева.

След 1 седмица кредитоискателят, който е ответник по делото, заява ново искане за сума от 250 лева за период от 23 дни, която кредитодателят отново отпуска и начислява лихва от 6,45лв. и нова такса за експресно разглеждане с още по-висока стойност от 157,56 лв. С това кредитополучателят за изтеглените нови 250 лева за период от 23 дни задлъжнява със сумата от 414 лева.

С двата кредита, обединени в едно, кредитополучателят задлъжнява със 750 лева главница, 23 лева лихва и такси на стойност от 280,71 лева, с което общата сума за връщане става 1054 лева, което означава че оскъпяването на кредита от 750 лева е над 10 лв на ден.

Кредитополучателят внася неупоменати суми по кредита и прекратява неговото изплащане, за което кредиторската компания му изпраща 2 напомнителни писма, които таксува по 10 лева всяко. В последствие започват да текат наказателни лихви по договора за кредит, които стигат сумата от 825,30 лева за периода от 29.09.2016г. до 22.11.2018г..

Задължението по процесния договор се прехвърля на колекторска фирма, която започва да търси от кредитополучателя 750 лева главница, 825.30 лева - наказателна лихва, 23.29 лева - договорна лихва, 175.69 лева - такса експресно разглеждане (сумата за таксите е намаляла от внесените суми от кредитополучателя, преди да спре да обслужва кредита) и отписани такси за събиране - 20 лева от изпратените напомнителни писма. Общата сума, която се дължи от кредитополучателя след внесените от него вноски, е 1 794,28 лева.

По време на делото в съда ответникът П.Д.Д. е редовно призован, но не се явява и не изпраща представител в проведеното по делото съдебно заседание. Не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Което принуждава съда, след искане от страна на ищеца, да се произнесе с неприсъствено решение.

Решението на съда е, че кредитополучателят трябва да изплати на ищеца сумата от 750 лева - главница и законна лихва върху нея, считано от 16.09.2019г. до окончателното изплащане на вземането, 175.69 лева такса за експресно разглеждане и 825,30 лева наказателна лихва за периода от 29.09.2016г. до 22.11.2018г.,  както и направените в настоящото производство разноски в размер на 300 лева.

С решението на съда кредитополучателят дължи на колекторската фирма 2 050,99 лева, плюс законната лихва върху сумата от 16.09.2019г. до момента на погасяване на задължението.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

 • 1
  Хх
  Ххх
  3 -3
  03:24, 8 май 2020
  Оттървал се е. От 2016 досега са 4 години. Ако беше някоя банка щяха да го изнесат от тях досега. Явно тия колектори не бият!

Хороскоп за 21.04.2021

Последни новини