До 30 април плащаме данъците си с отстъпка в Димитровград

Община Димитровград уведомява данъчно задължените лица, че от 9 януари 2024 година могат да извършват плащанията на дължимите местни данъци и такси за 2024 година и неплатените от предходните години.

Сроковете за плащане на задълженията са, както следва:

Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/:

Първа вноска - до 01.07.2024 г.
Втора вноска - до 31.10.2024 г.

На предплатилите за цялата година до 30.04.2024 г. данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и данък върху превозните средства /ДПС/ се прави отстъпка 5 на сто от дължимия размер на данъка.

Патентния данък се заплаща на четири равни вноски, както следва:  

За първото тримесечие - до 31.01.2024 г.  
За второто тримесечие - до 30.04.2024 г. 
За третото тримесечие - до 31.07.2024 г. 
За четвърто тримесечие - до 31.10.2024 г.

Данък върху таксиметров превоз на пътници - заплаща се еднократно преди получаване на разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Същите могат да се заплатят, както следва:

 • в брой или с карта:     - на касите в отдел „Приходи”, Община Димитровград, находящи се на адрес:  гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 - запад/партер/;

                                                - на касите на Изипей АД в страната;

 • с пощенски запис за данъчно плащане:    - в пощенски клон на Български пощи ЕАД
 • по банков път: - по сметка на Община Димитровград в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

                          IBAN: BG07BPBI79268465363501, BIC: BPBIBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442400 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК

446500 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ

 • по електронен път:     - през системата за електронни плащания www.epay.bg/pay/taxes/

                                                -  чрез виртуален ПОС с ПИК на НАП или ЕГН и номер на декларацията от известието на интернет страницата на Община Димитровград в раздел Местни данъци и такси www.dimitrovgrad.bg;

________________________________________________________________________________________

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

 • 1
  Ки
  Кичка
  2 0
  19:32, 10 яну 2024
  А какво стана с ТБО за 23г.,която беше отменена с решение на ВКС? Ще връщат ли парите,ще приспадат ли от новата и законна ли е новата ТБО?Ще трябва ли всеки да подава заявление за преизчисляване или ще го направят за всички? Ще понесе ли някой отговорност? Това е по-интересно за хората.
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини