Община Димитровград търси здравен медиатор

Община Димитровград обявява процедура за подбор на здравен медиатор, като крайния срок за подаване на документи е до 17 часа на 20.03.2024г. вкл.

Документите се подават в деловодството на Община Димитровград -  гише № 1. Необходимите документи за кандидатстване са: Автобиография, Мотивационно писмо, Копие от диплома за завършено средно образование, Заявление по образец, Декларация по образец№1, Декларация по образец№2. Образец на заявлението и декларацията могат да се получат  в сградата на общинска администрация - от деловодството на партера в сградата  на Община Димитровград – гише № 1 или да се изтеглят от интернет страницата на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси.

Изискванията към кандидатите са: да имат завършено средно образование, да имат принадлежност към местна уязвима етническа общност, да  познават здравните и социални проблеми на общността, да владеят на езика на общността, да имат комуникативни умения и да имат компютърна грамотност (MS Word, Internet). 

Провеждане на подбора ще става в рамките на един ден. (Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.) Датата, часа и място на провеждане на подбора ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.За допълнителна информация – тел. 0391 68 299, отдел „Хуманитарни дейности”, Община Димитровград.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

-     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

-     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

-     Подпомагане при попълване на различни документи.

-     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

  

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини