Проведе се публично обсъждане на проектоплана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2024-2026г

На 19.06.2024г. в голямата зала на Бизнес инкубатора беше проведено публично обсъждане на проектоплана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2024-2026г.

С Решение № 95/25.04.2024г. на Общински съвет – Кърджали, бе открита процедура по финансово оздравяване на общината съгласно изискванията на чл.130д, ал.2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/. В изпълнение на това решение бе изготвен План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2024 -2026г.

На публичното обсъждане присъстваха заместник-кметовете на община Кърджали Байрям Байрям и Тунджай Шюкрю, Христо Караджов, директор на Дирекция „Финанси“ и Радостина Боева, главен счетоводител.

С предложения  план за финансово оздравяване на Община Кърджали, общинското ръководство цели осигуряване на финансова стабилност на общината и структурите към нея, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност, намаляване на неразплатени просрочени задължения, както и намаляване на поетите ангажименти за разходи по бюджета на общината, посочи заместник-кметът Тунджай Шюкрю.

Христо Караджов, директор на Дирекция „Финанси“, обясни какво налага изработването на план за финансово оздравяване. Съгласно разработената от Министерство на финансите "Методика за оценка на финансовото състояние на общините" община Кърджали към 31.12.2023 г. се определя като община с финансови затруднения. Общо 6 са критериите съгл.чл.130а, ал.1 от ЗПФ и ако минимум 3 от критериите са налични, то класират една община като община с финансови затруднения. За 2023 година община Кърджали надвишава допустимите нива по 3 критерия, а именно:

1.Наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години - община Кърджали отчита размер 33,56%, като надвишава с 18,56% допустимата граница. В края на 2023г.общините с нарушение на този показател са 15 на брой общини - като най-голямата стойност по показателя е 58,9% .

2.Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години - община Кърджали отчита дял на поетите ангажименти 62,6% ,като надвишава с 12,6% допустимата граница. В края на 2023г.общините с нарушение на този показател са 78 на брой - като най-голямото превишение  по показателя е 104%

3.Наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината - община Кърджали отчита размер 6,74%, като надвишава с 1,7% допустимата граница. В края на 2023г.общините с нарушение на този показател са 21 на брой - като най-голямото отклонение  по показателя е 34,8%., поясни Караджов.

Директорът на Дирекция „Финанси“ подчерта, че Планът за финансово оздравяване на община Кърджали има за цел в срок за две години от неговото въвеждане в действие да се постигне финансово оздравяване на общината, намиращо израз във финансовата устойчивост и стабилност на общинските финанси, както и да се постигне по-добро управление на публичните ресурси, по-голяма прозрачност в дейността на общината и да се повиши контрола на местно ниво, при спазване на фискалните правила по ЗПФ.

Христо Караджов очерта и основните мерки, които ще предприеме общинското ръководство в рамките на изпълнението на Плана за финансово оздравяване  за периода 2024-2026г., а те са в 4 основни направления:

1.Оптимизиране на местните приходи /данъци, такси, глоби/ - като размери, ставки и повишаване на събираемостта им;

2.Затягане на бюджетната дисциплина на разпоредителите с бюджет към община Кърджали;

3.Оптимизиране на разходите, в т.ч. и оптимизация на структурата и числения състав на персонала.

4.Ползване на временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ в размер до 6 000 000 лева.

За целия период на оздравителната процедура, очакваният фискален ефект от мерките, които община Кърджали възнамерява да приложи за повишаване на събираемостта на приходите и за оптимизиране на някои разходи, възлиза на приблизително 5 000 000 лева., каза още директорът на Дирекция „Финанси“.

Проектопланът за финансово оздравяване на община Кърджали ще бъде подложен на гласуване на заседанието на ОбС – Кърджали, насрочено за 27 юни. Документът е качен на сайта на Община Кърджали. Гражданите могат да дават своите предложения, но до момента няма постъпили такива. Желаещите могат да го направят в оставащите дни до сесията на Общинския съвет.

Това съобщиха от Община Кърджали

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини