28 °C

Инвестират в производството на Неохим 15 млн.евро догодина

Главният изпълнителен директор на "Неохим" Димитър Димитров

Главният изпълнителен директор на „Неохим“ АД Димитър Димитров е 12-тият поред директор в 60-годишната история на торовия производител. Той оглавява предприятието от 1997 г. и е с най-дълъг стаж сред предшествениците си.

Характерна отлика между него и останалите директори е, че работи при качествено различни условия. Фирмата се раздържавява.

Независимо от дълговете й и безкомпромисните закони на пазарната икономика, въпреки икономическите кризи, през които страната ни преминава, менаджърският екип извежда „Неохим“ АД до лидерското място в производството на минерални торове у нас.

А основният продукт – амониев нитрат с марка НЕОФЕРТ® ЕС ТОР се радва на радушен прием от страна на наши и международни производители на селскостопанска продукция. В навечерието на празника на завода Димитър Димитров даде интервю за медиите.

 

- Г-н Димитров, как оценявате ролята и значението на „Неохим“АД за националната и в частност – за регионалната икономика през изминалите 6 десетилетия?

- Преди 60 години Азотно-торовият завод се ражда в отговор на нуждите на селското стопанство в бедна и изстрадала България: да се увеличат добивите посредством използване на минерални торове. Заводът е „първата лястовица“ към индустриализацията на следвоенна България. В исторически план химическият гигант оправдава целите на създаването си, в чисто човешки – той се превръща в кръстопът на съдби от цяла България. Страната изгражда завода и ТЕЦ „Марица-3“, заводът и централата пък дават тласък за развитието на Димитровград.

Първенецът на родната химическа промишленост, както сполучливо го определя в едноименната си документална книга първият му директор проф. Дико Иванов, в много отношения си остана такъв през годините. Той даде стотици висококвалифицирани работници и специалисти за различни отрасли на промишлеността, на науката, затова бе назован ковачница на кадри.

Друг характерен белег на Химкомбината от създаването му до днес е непрекъснатият процес на модернизация на мощностите и усъвършенстване на технологиите. Направените инвестиции за разширението на комбината през 80-те години на миналия век и от 2000 г. насам, след приватизацията, са решаващи за това фирмата да остане структуроопределяща в икономиката на областта, а и на страната.

Създаден пръв, „Неохим“ АД остава пръв и днес като лидер в производството на минерални торове в България.

- Споменахте приватизацията. Пред какви предизвикателства изправи тя мениджърския екип?

- Ще призная - никак не ни беше лесно, особено през първата година. Без кардинални промени в начина на управление, от една страна, и в начина на мислене на хората, от друга, е невъзможно да преодолееш финансово-икономическите проблеми, да вървиш напред в производството. Трудът трябваше да стане по-ефективен в името на конкурентноспособността. Постепенно оптимизирахме състава. От 3 600 души преди 13 г., днес в „Неохим“ работят 1200 работници и специалисти, и още 400 – в дъщерните фирми на компанията. Закрихме и някои нерентабилни цехове.

От 2001 г. до сега, само за 10 г., инвестирахме близо 100 млн. лева за подобряване на енергийната ефективност, опазване на околната среда, за реконструкция и автоматизация на управлението на мощностите. Днес, с три пъти по-малко персонал, произвеждаме повече продукция отпреди десетилетие.

Тук е мястото да отбележа – ние нямаме за цел да назначаваме допълнително хора. Искаме да утвърждаваме нашите си работни места, да правим хората по-сигурни в работата си, в получаване на възнагражденията си. Разбира се, като създаваме условия за усъвършенстване на квалификацията им и предоставяме възможности за тяхното кариерно израстване.

- Г-н Димитров, бихте ли споменали по-големите реализирани инвестиционни проекти?

- Ще назова само някои от тях: През есента на 2007 г. компанията въведе производствена линия за смесени торове NPK /бленд/, в която вложи 1.5 млн. лева. Мощностите дават възможност за промяна на съотношението – азот, фосфор, калий, в изключително широки граници, съобразени с желанието на клиента. Турбогенераторната станция за производство на електроенергия от технологична пара влезе в експлоатация през 2008 г. и ни струваше 10 млн. лева. Досега тя е произвела 50 млн. киловатчаса за собствени нужди и са спестени 35 000 т. вредни емисии.

Пак през 2008-ма бе извършена реконструкция за 18 млн. лева в цеха за амониев нитрат, а капацитетът на инсталацията се повиши с 50 на сто. За автоматизацията на управлението на цеха за амоняк вложихме 10 млн. лева. Сега технологичният процес се прецизира с помощта на компютри и той се вижда като на длан върху плазмени монитори.

Много от средствата досега и в бъдеще са предназначени за амбициозната ни екологична програма, като част от стратегията за развитие на компанията. Дружеството получи Комплексно разрешително и сертифицира Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001.

Реализирахме редица проекти, свързани с намаляване на парникови газове. През март т.г. продадохме 70 х.т въглеродни емисии за 2.17 млн. лева. Така на практика се включихме в този нов вид търговия, бранеща бъдещето на планетата ни. Общо реализираните продажби на въглеродни емисии от „Неохим“ АД до момента са на стойност 4,37 млн. лв.

В процес на осъществяване е също така проект за намаляване на емисиите от диазотен оксид при производството на азотна киселина в „Неохим“ АД. Проектът е по механизма Съвместно Изпълнение на Протокола от Киото и се очаква да генерира около 112 716 тона ЕРЕ (Единици редуцирани емисии).

От 19 септември за пореден път „Неохим” АД влезе в SOFIX и се нареди сред 15-те най-големи публични компании, активно търгувани на БФБ.

- След две мъчителни кризисни години, от октомври 2010-та „Неохим“ АД постепенно започна да излиза от кризата. Какви са финансово-икономическите резултати от началото на 2011 г.?

- Компанията ни може би първа в страната усети на „гърба си“ тежестите на финансово-икономическата криза. Около 45 на сто от продукцията се реализира на вътрешния пазар, останалото количество – на външния, затова стагнацията на световните пазари директно рефлектира при нас. Сега, за радост, постепенно започнахме да се измъкваме от задънената улица на загубите. Печалбата на „Неохим“ АД към третото тримесечие на 2011 г. достигна 20 582 хил. лв. В сравнение с резултата за 2010 г., когато загубата бе 10 млн. лева, това е един много обнадеждаващ резултат пред вид намеренията ни.

Инвестиционната ни програма за 2012 г. е твърде мащабна. В нея ще вложим около 15 млн. евро, осигурени с кредит и собствени средства. Реконструкцията на амонячно производство за нас е много важна . Тя ще доведе до повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Ще се въведе и непрекъснат емисионен мониторинг в цеха за амониев нитрат. Поетапно ще се изгражда депо за опасни отпадъци и пр.

- „Неохим“ АД е сред малкото фирми в страната със социално ангажирана политика, не само поради характера на производството. Как стимулирате хората, когато компанията е на печалба?

- Интересът на ръководството в случая съвпада с интереса на хората. Независимо от кризата, която по всичко изглежда скоро няма да си тръгне от Европа, от 1 юли повишихме с по 100 лева заплатите на неохимци. Те получиха бонуси за първото и второто тримесечие, а за 60-годишнината – по 200 лева премия. За новородено дете от 1 октомври младите семейства ще получават еднократна помощ по 250 лева. Възнагражденията се определят по специална методика за оценка на труда, респективно - на индивидуалния принос.

Най-вероятно колективът ще получи и бонуси за Коледа, превърнали се вече в традиция.

В приключилия годишен капитален ремонт, който продължи 45 дни, вложихме близо 4 млн.лева. Очакваме производствените мощности да бъдат пуснати безпроблемно и да работим с оптимално натоварване до края на торовия сезон.

Добрите резултати неминуемо ще рефлектират и върху финансовото стимулиране.

- Бихте ли споделили накратко за пазарните перспективи на компанията в обозримо бъдеще?

- Що се касае до пазарите, не считаме че ще настъпят съществени изменения през следващите 3-4 години. Продукцията на „Неохим“ АД ще продължи да бъде търсена и добре приета на пазарите в Западна Европа и съседните на България държави. От друга страна прогнозите на европейски експерти е през същия период потреблението на азотни торове да се увеличи с около 3.6 на сто, докато това на фосфорните и калиевите торове да намалее съответно с 4,4 и 2,6%. Ако тези прогнози се сбъднат, и продажбите ни ще имат ръст.

- И в заключение – Вашето пожелание към колектива на „Неохим“ АД и към ветераните от Първенеца на родната химическа индустрия!

- Пожелавам на всички работници и служители от „Неохим” АД преди всичко да са здрави, енергични, да са оптимисти, всеки според възможностите да допринася за издигане на авторитета и просперитета на компанията!

Поздравявам и ветераните-химици, които отдадоха младостта и силите си за развитието на Първенеца на родната химическа промишленост!

Честит празник на всички, съпричастни към „Неохим“АД!

Интервю на Мария Василева

Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 23.06.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Потопени в работа и неотложни задачи, ще забравите за личните си нужди. Честни в отношенията, ще намирате подходящият тон и ще се възползвате от възможностите, които ви се дадат. Дистанцирайте се от нечие недобро намерено поведение и покажете силата на характера си. Вечерта ви ще е спокойна, сред близки хора.
23 юни 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Работите упорито и самоуверено, и това започва да дава резултати. Стремете се да следвате плановете си, за да останете доволни от себе си. Настроени сте приятелски към околните и можете да разчитате на тяхната взаимност. И така ще бъде всеки път, когато поддържате такава линия на поведение.
23 юни 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Този ден обещава да бъде приятен за повечето Близнаци. Ако отрано разпределите делата си, ще останете удовлетворени от свършеното. В добра форма сте и засега не чувствате нужда от почивка, но не се претоварвайте.
23 юни 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Водени от прагматични мисли и действия ще намерите правилното решение на наболял проблем. Споделяте опита си с околните и това повишава авторитета ви. С привлекателна личност, която споделя вашите интереси ще задълбочите отношенията си. Не се колебайте да покажете чувствата си. Други ще се насочат към повишаване на квалификацията си.
23 юни 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Денят ви ще мине в спокойна обстановка, заобиколени от любимите си хора. Имате възможност да свършите полезна работа по дома си, а също и изостанали професионални дела. Можете да градите планове и за предстоящите ви начинания. Денят е подходящ за това, както и за по-весели събития.
23 юни 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Предстоят ви срещи с хора от различни сфери на дейност. Това ще ви даде възможност да се запознаете с идеи, които бихте могли да използвате и в своята работа. Близък приятел ще има нужда от помощта ви за разрешаването на личен въпрос. Личният ви опит е нещо, на което винаги можете да се осланяте.
23 юни 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Светски изяви за някои от вас. Хората на изкуството ще покажат част от работата си пред широката публика и ще се насладят на всеобщо одобрение. Ще изпитате желание за развлечения и удоволствия. Това е чудесно, стига да не наранявате някого с поведението си.
23 юни 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Ако за други денят е за почивка, за вас той е работен. Къде с желание, къде по-малко, но ще си наложите воля, за да приключите започнатото през седмицата. Бъдещите ви планове ще се толерират от човека, който ви интересува и поне този въпрос ще отпадне като проблем. Предприемчивостта ви е впечатляваща.
23 юни 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Работни проекти и други бизнес-обвързаности ще ангажират повече от времето ви днес. Сроковете и договореностите ви задължават да не отстъпвате от думата си, но възнагражденията - морални и финансови няма да се забавят. Не допускайте умората да потисне радостта ви от тях, намерете време и за себе си.
23 юни 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Бъдете внимателни с емоциите днес. Това може да попречи в осъществяването на плановете, които имате. Срещате се с различни хора и от разговорите с тях ще станете по-уверени относно настоящата си заетост. Обърнете по-голямо внимание на интимния си партньор, особено, ако сте правили грешки напоследък.
23 юни 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Стараете се да помогнете на ваш близък и правите всичко, което е по силите ви. Остава и той да прояви същата инициативност. Близостта на привлекателна за вас личност ви прави разсеяни. Открива ви се много добра възможност да скъсите дистанцията и да постигнете желаната близост. Просто не се колебайте и действайте.
23 юни 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Силното ви присъствие в живота на много хора ви превръща в лидери, съзнавате или не това. Напрежението е неделима част от ежедневието ви, но вие сте силни и ще се справите. Избягвайте спорове и конфликти, не разваляйте деня си с излишни главоболия. Позволете на любовта да се погрижи за вас, в лицето на специален човек.
23 юни 2021
Последни новини