33 °C

Нали сте наясно, че женското "ще съм готова след пет минути" и мъжкото "тръгвам си за вкъщи след 5 минути" са абсолютно едно и също?

от 0 гласа
Последни новини