Урок по математика, учителката пита:
- Иванчо, ако твоята майка е на пазара и иска да купи 4 килограма картофи по осемдесет стотинки, колко ще трябва да плати?
- Не знам. Моята майка винаги се пазари!

от 1 глас
Последни новини