9 °C

Доброто получено от някого ни налага да търпим и злото, което той ни нанася...

Франсоа дьо Ларошфуко

от 0 гласа
Последни новини