Военна комисия...
Лекарят гледа с изумление полуметровия член на поредния донаборник...
-Не съм си и помислял , че човешки член може да е толкова дълъг!
-Дребна работа! Моите братя имат по дълги!
-Браво, браво! Трябва да благодарите на баща си, че ви е надарил толкова!
-Не на баща си, а на майка си благодарим!
-Майка ви не може да ви надари, а само по бащина, мъжка, линия :баща, дядо, прадядо!
-Да, бе, да! Мйка ни е едноръка, и като ни е къпала за какво мислите, че ни е държала? !

от 0 гласа
Последни новини