26 °C

На село Иванчови имали крава, а Марийкини бик. Дошло време да се заплоди кравата, Иванчо я закарал в
двора на Марийка, пуснали кравата и бикът започнал да си върши работата.
Двамата гледат с интерес, бикът свършил работа, на Иванчо му се приискало и казва:
- Марийке, кво ще кажеш и аз така като бикът, а..
- Нямам нищо против Иванчо, кравата си е ваша..

от 1 глас
Последни новини