9 °C

Предложение за усъвършенстване на Windows:
Нека системата създаде не само директории: "Му dосumеnts", "Му рiсturеs" и "Му musiс", а и "My crack" и "Му роrnо".

от 1 глас
Последни новини