10 °C

Адвокат пледира разгорещено пред окръжния съд на въззивно дело по жалба срещу присъда на районния съд:
- Обжалваната присъда е неправилна и незаконосъобразна. Налице са редица пороци, даващи основание за нейната отмяна. Тя е постановена при множество нарушения на закона и при непълнота на доказателствата. При разглеждането на делото районният съдия е допуснал съществени нарушения на процедурата. Присъдата е необоснована, а наложеното на подсъдимия наказание е явно несправедливо.
След пледоарията дават последна дума на подсъмия, който заявява:
- След като чух адвоката си, единственото което мога да кажа е: Имайте милост към този районен съдия!

от 0 гласа
Последни новини