29 °C

Семейство чукчи били на разходка в Москва. Загубили се в тълпата.
Мъжът започнал да търси жена си, но не успявал.
Срещнал милиционер и го помолил за съдействие.
- Как изглежда жена ти?
- Ами-и-и!
- А снимка имаш ли? - упорствал милиционера.
- Какво е снимка?
Милиционера паказал снимката на жена си.
- Виж какво - казал чукчи - Зарежи мойта давай да търсим тая.

от 0 гласа
Последни новини