14 °C

Изявление на премиера:
- За последната година в нашата страна значително са се повишили доходите на гражданите, снижила се е инфлацията, повишила се е раждаемостта...
- Извинете, господин Генерал, държите наопаки графиките.

от 0 гласа
Последни новини