- Знаете ли как се нарича животно което живее под земята, яде камъни и е зелено? Подземен зелен каменояд!
Цитат на доцент Сренц , преподавател по Биофизика и Радиобиология в ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

от 0 гласа
Последни новини