Седи в кабинета си оберщурмфюрер Щрунц и нанася в секретните тефтери на ГЕСТАПО информация за подопечните си офицери. Влиза Офицер. Оберщурмфюрерътг пита:
- Кажете ми едно двуцифрено число, офицер?
- 26, оберщурмфюрер!
- А защо не 62?
- Защото така ми харесва, оберщурмфюрер!
Записва: "характер - твърд, нордически"! Влиза втори офицер.
- Кажете ми двуцифрено число!
- 35 - отговаря офицерът.
- А защо не 53?
- Както кажете, оберщурмфюрер!
Записва: "Характер, близък до нордическия". Влиза трети офицер:
- Кажете ми едно двуцифрено число! - нарежда оберщурмфюрерът.
- 66! - отговаря запитаният.
- А защо не... А-а-а, това сте Вие, Щирлиц!

от 0 гласа
Последни новини