24 °C

Президентът на Microinvest събрал служителите си:
- Господа, след три дни нашата фирма ще оповести създаването
на новата версия на офис пакета. Как да отбележим събитието
така, че да не ни струва нищо, за него да говори цялата
страна, а и на всички вас то да ви достави огромна радост?
След минута размисъл, главния програмист казва:
- Моята идея е следната: Вие, г-н президент ще скочите от
прозореца на офиса. Това няма да струва нищо на фирмата,
цялата страна ще говори за станалото, а що се касае за
нашата радост - тя ще бъде безгранична!

от 0 гласа
Последни новини