17 °C

ОУ "Алеко Константинов" спечели проект за изграждане на училищна STEM среда

ОУ „Алеко Константинов” спечели проект за изграждане на училищна STEM среда в училище. Проектът е на стойност  228 870лв., които се финансират от Националната програма  „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерство на образованието и науката. 

Проектът предвижда създаване на STEM център „Дигитални създатели на безопасна среда“. Центърът цели да насърчи интереса на учениците към дигиталните науки в две основни направления – Дизайн и конструиране и Роботика и моделиране. Прави се връзка между формирането на дигитални компетентности с формирането на активна гражданска позиция, в частност – отговорно поведение на пътя и опазване на околната среда.

В STEM центъра ще бъдат обособени следните зони: 

•   Презентационен център - фронтална работа на учителя, презентиране на резултати от учениците, беседи и дискусии; свободно пространство за екипна работа в неформална обстановка.

•   Експериментален център - работа на учениците по практически задачи със  STEM- конструктори и учебни роботи: сглобяване, програмиране и тестване на създадените модели. Конструкторите са специализирани за формиране на знания по електротехника, механика, електроника, роботика, физика.

•   Зона за екипна работа на учениците - Центрове за работа в малки групи ученици в неформална обстановка. Учениците общуват активно и се социализират.

•   Зона за концентрация и творчество - На разположение са стена за рисуване и скици при творчески дейности и леки съоръжения за движение (диск за усукване, топка за разтягане, лост), докато учениците почиват.

•   Учителски център - шумоизолиран център, озеленяване, оборудване, осигуряващо условия на учителите за планиране и подготовка.

•   Зона за съхранение – с достъп на учителите и контролирано присъствие на учениците. Система от шкафове и плотове за подреждане на оборудване, елементи, уреди.

Учебното съдържание комбинира теми от общообразователните предмети в природонаучното направление и математиката с теми, свързани с дизайн и роботика. Създават се условия за ангажиране на по-широк кръг ученици с различни интереси – ученици с предпочитания към точните науки и алгоритмично мислене и ученици, насочени по-хуманитарно и с интерес към изкуствата. В двата случая се развиват и надграждат знания по физика, математика и се формира логическо и алгоритмично мислене. Учебното съдържание включва и създаването на интегрирани уроци, включително и ресурси за обучение на ученици със специални образователни потребности.

За реализиране дейностите по проекта през 2021/2022 учебна година ще се включат 30 преподаватели и около 500 ученици от 1 до 7 клас.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 21.04.2021

Последни новини