Митническото оформяне на внос, износ и транзит вече е напълно дигитализирано

Процесите по митническо оформяне на внос, износ и транзит вече ще са напълно дигитализирани. Това е възможно благодарение на осъществения проект по надграждане на основните митнически информационни системи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на дейностите е 25 390 974.75 лева, в т.ч. 21 582 328.54 лв. финансиране от ЕС и 3 808 646.21 лв. национално финансиране, съобщиха от Агенция „Митници“.

Така хартиените документи в основните митнически процеси ще бъдат напълно премахнати, а обслужването на операциите ще става изцяло в електронна среда. Това стана ясно по време на конференция с участието на представители на бизнеса, браншови организации и държавни институции, на която бяха представени резултатите от проекта.

Внедрени са синхронизирано с другите държави членки на ЕС няколко нови и подобрени системи, заложени в Митническия кодекс на Съюза - Система за контрол на вноса 2 - фаза 2 и Уведомление за пристигане, новата Митническа автоматизирана система за изнасяне, надграждане на Митническата информационна система за транзит, както и системата за внос. В съответствие с тези промени е адаптиран и вътрешният модул Анализ на риска, надграден е складът за данни, интегрирано е единно техническо решение за изграждане на Disaster Recovery Center. Наред с това, в съответствие с ново общоевропейско законодателство, е разширена Системата за движение и контрол на акцизни стоки и Системата за обмен на акцизни данни.

Въвеждането на новите системи ще доведе до улесняването на търговията, ще позволи да се ускорят процесите, да се повиши свързаността между различни системи и модули, което води до подобряване на услугата за икономическите оператори, както и до възможност за по-добър надзор на митническите процедури и респективно по-добра защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза. Постига се и подобряване на процесите на работа в митническата администрация, което индиректно също подпомага легалния бизнес и гражданите чрез по-бързи услуги, проверки и повишаване на нивото на сигурност и безопасност.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини