Изхвърлен чувал с неидентифицирано съдържание край Димитровград вдигна институциите на крак

Изображение 1 от 4

  След сигнал до РИОСВ - Хасково от гражданин на Димитровград за чувал с неидентифицирано съдържание, изхвърлен край пътя между Димитровград и с. Черногорово, инспекцията и община Димитровград са предприели незабавни действия. В рамките на няколко часа е извършена проверка и чувалyt е извозен до депото за отпадъци в с. Гарваново.

  След подадения сигнал за чувал с неидентифицирано съдържание, изхвърлен покрай пътя, който е можело да съдържа и опасни за природата и човека вещества, от регионалната инспекция моментално са изпрали служители да извършат проверка. При проверката се установява, че чувалът е тип "биг бег" и е пълен с прахообраен материал с неустановен произход, наподобяващ прах от обработка на дървен материал. Инспекторите са сигнализирали община Димитровград, които от своя страна са реагирали незабавно и още по време на проверката чувалът е бил извозен към депото за отпадъци.

  Тези които изхвърлят нерегламентирано отпадъци трябва да знаят, че за това нарушение са предвидени сериозни глоби в наредбата за управление на отпадъците на територията на община Димитровград:

  Чл. 71. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

  1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места;

  2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци;

  3. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО в случаите, когато такива се изискват.

  (2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

  1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;

  2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.

  Чл. 72. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

  1. възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато такъв се изисква по чл.11, ал.1   от ЗУО;

  2. не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с наредбата по чл.43, ал.4  от ЗУО.

  Чл. 73.  За други нарушения на тази наредба, които не съставляват престъпления, на физическите лица или длъжностните лица се налага административно наказание глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 6000 лв.

  Чл. 74. (1) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция се удвоява.

  (2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

  В този случай от РИОСВ - Хасково не са установили, че веществото е опасно, но най-вероятно е било изхвърлено от едноличен търговец или юридическо лице и глобата, ако се намерят свидетели би била от 1500 до 5000 лева.

  Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
  Последни новини