Притеснително: средногодишната температура в Димитровград се е повишила с 5 градуса за 4 години

Стряскащи са данните за средната годишна температура в Димитровград. Статистическите данни на измервателната станция в Димитровград АИС (Автоматична измервателна станция) Раковски на ИАОС (Изпълнителната агенция по околна среда), показват рязко повишение на температурата за изключително кратък срок от време.

През 2020 година средната годишна температура в града е била 14,1 градуса, а през 2023г. е достигнала 19.0 градуса, което са почти 5 градуса разлика. В периода 2015-2020 година данните показват, че температурата е варирала между 13,7 през 2017 до 14,9 градуса през 2019 година, което е в рамките на 1 градус.

АИС РАКОВСКИ

ДИМИТРОВГРАД
средногодишна

температура

Година AirTemp, Celsius
2015 14.3 градуса
2016 14.2 градуса
2017 13.7 градуса
2018 14.1 градуса
2019 14.9 градуса
2020 14.1 градуса
2021 17.3 градуса
2022 18.7 градуса
2023 19.0 градуса

Направихме и ръчна проверка на данните от станцията на база среднодневни температури, поради причината, че в АИС Раковски има липса на данни за няколко дни в някои години, като разликата спрямо автоматичните данни е по няколко десети от градуса.

Справката за среднодневните температури за периода 2020-2023 година показва увеличение на дните със среднодневни температури над 30 градуса и намаляване на дните с отрицателни температури (вижте графиката по долу).

Дните със средна денонощна температура над 30 градуса:

2020г. - 2 дена

2021 - 53 дена

2022 - 64 дена

2023 - 52 дена

Прегледахме данните за средногодишните температура за периода 2020-2023г. и за близки райони - Стара Загора, Пловдив и Кърджали. В Стара Загора тенденцията е като в Димитровград и там разликата в температурата, отчетена от местната АИС показва повишение от 4 градуса, докато в Кърджали е 0,5 градуса, а в Пловдив около 2 градуса (вижте таблицата).

АИС ДИМИТРОВГРАД средногодишна температура   АИС СТАРА ЗАГОРА средногодишна температура   АИС КЪРДЖАЛИ средногодишна температура   АИС ПЛОВДИВ средногодишна температура
Година AirTemp, Celsius   Година AirTemp, Celsius   Година AirTemp, Celsius   Година AirTemp, Celsius
2015 14.3   2015     2015 13.4   2015 14.5
2016 14.2   2016     2016 13.5   2016 14.4
2017 13.7   2017     2017 12.9   2017 14.0
2018 14.1   2018 13.2   2018 13.4   2018 14.3
2019 14.9   2019 13.7   2019 13.7   2019 15.0
2020 14.1   2020 13.7   2020 13.5   2020 14.7
2021 17.3   2021 15.8   2021 13.5   2021 14.9
2022 18.7   2022 17.1   2022 13.4   2022 15.9
2023 19.0   2023 18.6   2023 14.1   2023 16.5

Общото, за което се сещаме между Стара Загора и Димитровград е, че и двата града са във район с въглищни централи, които увеличиха и стартираха мощностите си през 2021 година, като не можем да твърдим, че това е причината за рязкото повишение на температурите в тези 2 града, а само проследяваме статистическите факти. Като цяло, освен централите, може да се предположи и че през тези години се случват промени в тези градове, като загуба на дървесна растителност, неправилна и масова резитба на дърветата и значително намаляване на листната маса в тези градове например, което също може да окаже влияние на температурата в градовете.

Ако тенденцията с повишаването на температурите, която многократно изпреварва световната, се запази, това ще повлияе на качеството на живота в тях много по-бързо, от колкото се очаква. Но все пак има полезни действия в посока намаляване на температурата в градовете и противодействие на така наречените топлинни острови - това са дърветата.

Дърветата и растителността намаляват температурите на повърхности като асфалт, стени на сградите, тротоарите и други такива с висока топлопроводимост, които поглъщат и задържат топлината. Дърветата, благодарение на листата и клоните им, пропускат само около 10-30% от слънчевата радиация, която е всъщност причината за нагряване на повърхностите, а останалата част от слънчевата енергия се абсорбира от листата на дървото за фотосинтеза или се отразява обратно в атмосферата. Листата на дърветата, освен че са филтър за слънчевата радиация, те отделят и влага, която охлажда въздуха.

На снимката се показва разликата в температурата на асфалта, когато той се намира под пряка слънчева светлина и достига до 61 градуса, а тези пространства под сянката на дървото са с температура от 34,5 градуса. В слънчевата част на денонощието материалите с висока топлопроводимост като асфалт, стени на сгради и тротоари поглъщат и задържат топлината в градовете, а в тъмната част излъчват топлината по време на охлаждането си, което прави и летните нощи още по-горещи.

Високите температури намаляват работоспособността на хората, повишават нуждата от електроенергия за охлаждане, което повишава разходите на домакинства и бизнес, те водят и до смърт. Според изчисленията на Световната метеорологична организация, климатичните бедствия през 2022 година са стрували 2 милиарда долара и са отнели живота на 16 000 души само в Европа.

Решенията на локално ниво са повече зеленина - засаждането на дървета и правилното им поддържане, за да имат обилна зелена маса, както и увеличаването на зелени площи, е най-евтиното дълготрайно и полезно действие за охлаждане на околната среда. Положителен ефект оказват и изграждането на зелени покриви, както и санирането, които подобряват енергийната ефективност на сградите, което от своя страна намалява енергийната консумация и отделянето на топлина от климатиците, които охлаждат жилищните и обществени пространства в градовете. Другите способи са ограничаването на излишната топлина, генерирана от промишлеността и транспорта.

Интегрирането на тези мерки в градското планиране и управление може да помогне в намаляване въздействието на градските топлинни острови и подобряването на качеството на живот в градовете.

И когато през лятото ви стане много горещо, когато вечер си отворите прозореца, но от вън влиза жега, помислете дали сте допринесли за увеличаването и правилното поддържане на дърветата в града или със своето действие или бездействие, сте спомогнали за намаляването на листната маса, която ви е предпазвала от горещините.

Христо Христозов

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Смятате ли че през последните години е станало по-топло в града

Смятате ли че през последните години е станало по-горещо в Димитровград?

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини