Да си отгледаш персонал в епохата на масов недостиг на кадри

Раздавахме флаери, разказвахме историята на производството, показвахме го, въпреки че един шестокласник изобщо не е ориентиран. А всички родители искат децата им да учат в реални гимназии, да станат висшисти, а професионалните гимназии трудно събират ученици. Така описват ситуацията с намирането на обучени за дадено производство кадри представители на бизнеса. С уточнението, че дори учители вече се намират трудно по някои специалности, а кадри липсват на всички нива - от работник до ръководител.

Това кара все повече фирми да намират различни форми на обучение на хората, някои дори преди да ги вземат, други - след това.

Около една трета от обучителните центрове, регистрирани от държавата, са финансирани от бизнеса. Други компании - основно мултинационални, имат собствени програми, които и те самите финансират.

Кой за какво обучава

Набирането на персонал чрез организиране на целеви обучения се използва от малко фирми, предимно в няколко области, а други обучават вече наети служители, показват и данните на Българската стопанска камара.

Предварителното обучение има все по-често в сектора на информационните технологии - академии за дигитални умения (например „Телерик“), обучения, организирани от отделни фирми в областите - работа с програмни продукти, софтуерно инженерство, уебдизайн.

В търговията има обучения на търговски агенти, мърчандайзери и специалисти дигитален маркетинг и продажби.

Други примери са:

  •     Продажби на недвижими имоти - обучение на брокери
  •     Ръководство на въздушното движение (РВД) - оператори
  •     Хотелиерство и ресторантьорство - администратори, бармани, сервитьори, помощник готвачи
  •     Охранителни фирми - предимно физическа охрана и правоспособност за боравене с оръжие
  •     Сезонни предприятия - консервна промишленост, туризъм
  •     Фирми за лизинг на персонал.

Част от тези обучения (около 40%) са безплатни за участниците и са с по-широк достъп, без предварителни договори или поемане на ангажименти към предприятието, което ги организира. Независимо от това, около 50-80% от обучените започват работа в предприятието доставчик на обучението или в съответния бранш, коментира пред „Дневник“ Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетентностите в Българската стопанска камара.

Основната причина този подход да не е разпространен, е свързана с проблеми в нормативната уредба и затруднения с признаването на направените разходи. Причината е, че формално обучение по професия или част от професия законно могат да правят само лицензирани образователни институции и центрове за професионално образование. Затова и фирмите дефинират провежданите от тях неформални обучения като придобиване и надграждане на компетенции в определена област.

В битката за набавяне на кадри се използват и други подходи. Някои създават и лицензират фирмени центрове. По данни на камарата около 30% от регистрираните такива центрове в Агенцията по заетостта са на предприятия. Обучението на безработни се финансира от агенцията, но много малка част от тях постъпват на работа и затова центровете на някои предприятия провеждат финансирани от тях курсове по професии или част от професии.

Сред другите форми е доста дискутираното през последните години, но не толкова успешно, по оценки на бизнеса, дуално обучение. Сред популярните практики е и сключването на договори с доставчици на неформално обучение (консултантски фирми и др.), стажантски програми (студенти и/или назначаване на стажантска длъжност по Кодекса на труда), дистанционно е-обучение чрез онлайн платформи.

Разходите за обучения с цел набиране на персонал са различни и варират в зависимост от областта и продължителността, коментира Томов. Продължителността на обученията през центровете, регистрирани в агенцията, е според държавните изисквания, а неформалните обучения за придобиване на компетентности обикновено траят по 2 - 4 дни.

Кандидати се набират предимно чрез обяви в е-трудови борси и чрез контакти с образователни институции и кариерни центрове.

​​​​​​​В почти всички сфери на професионалното образование учениците излизат неподготвени (в една или друга степен) за потребностите на пазара на труда. Но фирмите предпочетат да инвестират в самите образователни институции или в собствени програми за въвеждащо обучение на новопостъпили работници и служители.
Томчо Томов

Професия дрогерист

От встъпването си в България веригата за козметика и някои храни dm популяризира професията дрогерист, на която тогава няма къде да се обучат кадри в България дори да е имало желаещи. Затова и компанията провежда такова обучение за служителите си по австрийска програма, казва пред „Дневник“ Евелина Великова, управител в компанията с ресори „Човешки ресурси“ и „Регион продажби“. Обучението трае 1 г. и се провежда в професионални гимназии - партньори. Великова казва, че се дават голям спектър от знания в различни области - хранене, познания за различни билки и тяхното въздействие, как съставките на козметичните продукти се отразяват на различните типове кожа и коса и много други. Обучението е напълно безплатно и е насочено основно към заетите в магазините, които искат да се развиват и да придобиват нови знания. Компанията предлага на пазара над 16 хил. артикула.

Хората от логистичния център се обучават за работа със складови системи и техника и свързаните с тях, за мениджърите има академии за управление на екипи, за преговори и др. „Учене чрез работа“ е основният принцип в компанията.

Няма условие след като служител е минал съответното обучение да остане на работа. В същото време текучеството, особено на мениджърски позиции, е много малко. Според Великова това се дължи на възможностите за развитие - често някой е постъпил като служител в магазин, а после е станал мениджър. Други виждат възможност да станат вътрешни обучители и да предават знанията си. Сред мотивациите все пак е социален пакет и заплащане, по-високо от средното за сектора.

Обученията се финансират изцяло от компанията като за последните 3 г. в това са вложени 500 хил. лв.
Слабото текучество убеждава мениджмънта, че тази инвестиция се отплаща многократно във времето, включително и чрез по-добро обслужване на клиентите.

Дали и как се става тапицер

В търсене на свежи попълнения са и фирми, при които няма голямо текучество, но са в производството, което с днешна дата не е особено атрактивно за младите хора, предпочитащи по-модерни професии.

С времето кадрите в производството „просто изчезват“ по думите на Илко Илиев, собственик на три завода за матраци и дивани в Търговище и района. Въпреки сериозната социална програма, която прилага, за едва няколко години персоналът намалява с около 100 души. Негови колеги от други части на страната свидетелстват за същото като никой не знае къде отиват хората, защото няма данни да избират друг работодател в района. В допълнение на това и населението застарява.

Така и „Мебел стил“ опира до дуалното обучение като преди 3 г. в 3 училища е сключен договор за обучение за тапицери и обработка на дърво в професионални паралелки в Търговище и Попово. Първите випуски се очакват от започващата наесен учебна година. В това време минават на пробни стажове, прикачени към работници.

Обучаващи се в завода за дивани в Търговище.

В допълнение на това все по-трудно се намират и учители, които да преподават търсените знания. В този случай се оказва, че има такива в училища в Троян. Друг проблем, посочен от Илиев, е че във все още съществуващите професионални гимназии обучението е по програми от 70-те години на миналия век.

Съпътстваща трудност е, че малките бизнеси не смеят да заявяват ученици, тъй като това означава да имат визия 3 г. напред, когато тези ученици ще излязат от училище, а те нямат увереност, че ще могат да ги наемат.

Платформите за персонал винаги са на мода

Все пак дори мултинационалните компании, когато стъпят на даден пазар, ползват местните платформи за набиране на персонал. Такъв е случаят и с козметичния бранд The Body Shop, който най-често намира кадри в Jobs.bg. Албена Тодорова, HR в компанията, казва, че опитът в търговията е желателно умение, но невинаги е водещо при избора на кадри.

Новите в компанията минават през продуктово обучение - свързани с познанието на продуктите, но и със структурата на човешката кожа, полезни факти на повърхностно медицинско ниво, а другото е свързано със стандарта за обслужване на клиенти. Получените знания се надграждат всяка година като част от материята е свързана с приложна психология - познаване на типовете клиенти и подхода към тях.

Компанията има глобална програма за обучение, чиито стандарти се следват във всички държави, където е представена, а обучението започва след като вече персоналът е нает на работа. Всеки месец има сесии, свързани с нови продукти и иновативни практики за обслужване. От компанията посочват, че това се налага защото имат стандарти за обслужване, съобразени със спецификата на местния пазар.

Обученията са задължителни, но се оказват и желани от служителите, посочва Тодорова, което подкрепя с факта, че има служители, които вече 15 г. остават на работа.

Оценката е, че голяма част от знанията биха били полезни на хората и в други компании, занимаващи се с търговия.

Да видиш бизнеса отвътре

Отколешният проблем на образованието в много сфери България е доста далечната връзка с реалностите и практиката. Затова „Кола кола“ предлага допълващо практично обучение в сферата на маркетинга и търговията в своята Coca-Cola Academy (Light). Целта е да разширят знанията на младежите за начините и подходите, които се използват в бизнес средите в страната. Участниците се запознават с най-добрите практики и съвременните тенденции в маркетинга и търговията, представени им от опитни професионалисти, част от екипа на компанията. Освен това развиват практически умения, подобрява се тяхната увереност и компетентност, посочват от там.
Да си отгледаш персонал в епохата на масов недостиг на кадри

Курсът е безплатен и е част от образователната програма - #YouthEmpowered, чрез която в продължение на 7 години над 25 хил. младежи са получили знания и съвети за успешен кариерен старт от над 460 експерти. Програмата е създадена така, че да е подходяща и за начинаещи, и за хора, които искат да сменят професията си с маркетинга. Курсовете в академията за ученици, студенти и курсисти на SoftUni и е за хора на 16-26 г.

Фокусът е върху: ученици в последните години на гимназиално образование с цел кариерно ориентиране, продължение на образованието и успешно стъпване на пазара на труда, и студенти, с фокус върху повишаване на мотивацията и квалификацията за успешен кариерен старт.

Обратната връзка, която получават в академията, е, че обучилите се са имали възможност да видят бизнеса отвътре, а знанията са универсални, тоест приложими в широк кръг компании. Някои от преминалите започват работа и в самата компания, където отделно има стажантска програма Coke Internship.

 

Източник: dnevnik.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини