23 °C

Внимавайте! Настъпи сезонът на горските пожари

За повишено внимание по време на настъпилия пожароопасен сезон опелират от пресцентъра на областната дирекция на МВР. Статистиката показва, че основната причина за възникването на пожарите през летния период е човешка небрежност. Едва в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, в останалите 99 %  - причина за огнените бедствия е човешка дейност - небрежност или умишлени действия.

В тази връзка от противопожарните служби припомнят, че чл.137 ал.3 от Закона за горите изрично забранява паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии и санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 1 000 лв. По време на пожароопасния сезон се забранява още изхвърлянето на горими отпадъци, които трябва да се депонират само на определените за целта места.

В брой 39 на Държавен вестник, бе обнародвана новата Наредба № Із-1053/19.04.2011г. регламентираща правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Наредбата изрично забранява паленето на стърнища и други растителни остатъци и  използването на открити огнеизточници в земеделските земи и слогове и крайпътни ивици извън тях. Забранени са паркирането на МПС край житни масиви и експлоатирането на неизправна земеделска техника в засети площи. Наредбата изисква от собствениците и ползвателите на земеделските площи да разорават негорими ивици с ширина 50 м около житните масиви  и 10-метрови бразди в самите блокове - ако са по-големи от 1000 дка.

През целия пожароопасен сезон служителите от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” в областта ще осъществяват засилен контрол по спазване на противопожарните разпоредби от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски зами, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях. Изпратени са разпоредителни писма и до фирмите, стопанисващи съоръжения от пътната и железопътната инфраструктура и  електропреносната мрежа - за почистване на сухите треви и горимите отпадъци в съответните ивици. Пожарникарите припомнят, че кметовете на населените места също имат ангажимента да осигурят негорими ивици около сметищата и гробищните паркове.

За да се намали риска от развитие на пожари със сериозни икономически и екологични последици,  огнеборците напомнят :

В никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара. Изгарянето на растителни или други отпадъци при наличие на вятър е изключително опасно и нерядко води до сериозни огнени бедствия, които обхващат големи площи, нанасят материални щети и застрашават човешки животи – най-често на тези, които са ги причинили.

Трябва да се проявява изключителна предпазливост и при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено, да се намира далече от стрехите на сградите и клоните на дърветата и да не бъде оставяно без наблюдение. Още преди разпалването му трябва да се осигурят подръчни средства за пожарогасене - съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др. След приключване на съответната дейност, огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък. Останалата недобре угасена жарава би могла дори след няколко часа, при внезапен порив на вятъра да предизвика пожар, който да обхване жилищни и стопански постройки и да се пренесе в съседен имот.

За да се отстранят най-характерните предпоставки, пожарникерите препоръчват  гражданите да почистят  сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали и от терасите на апартаментите.   

При никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.

От пожарната припомнят, че е изключително опасно изхвърлянето на фасове в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.

При първите признаци на пожар в дома, в двора, в полето или в гората,  незабавно да се съобщава на телефон 112.

Haskovo.net

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини