23 °C

Лъвът се връщал от пазар. Решил да си вземе цигари и влязъл в кръчмата, която била на поляната до големия бор.
Купил цигари и лимонада... на бара седял бикът, който повикал лъва:
-Ей, лъв, ела да пием по една бира.
Царят на животните го погледнал странно и казал:
-Не мога бик... жена ми ме чака.
Бикът се изхилил и отвърнал:
-И какъв цар си щом те е страх от женати? Я погледни мене... пия бира и не ме интересува, тя ще сготви и ще ме извика!
Лъвът се усмихнал хитро и с висок глас казал:
-Бик, твоята жена е крава, а моята ЛЪВИЦА...

от 0 гласа
Последни новини