23 °C

Две дечица - българче и гърче - се хвалят едно на друго:
ГР: Ние имаме много маслинииии!
БГ: Ние пък си имаме социализъъъм!
ГР: И ние ще си имаме социализъм скоро!
БГ (след малко размисъл): Е да, ама няма да имате маслинииии!

от 0 гласа
Последни новини