24 °C

Що е то сугестопедия? Как да проговорим чужд език чрез нея, научиха димитровградчани

Изображение 1 от 4

  Събота в Димитровград сугестопедът Ерхан проведе презентация на сугестопедичният метод за учене на чужди езици. Ерхан бе поканен от група димитровградчани, която се е обединила около интереса си за различни методи за овладяване на английски език, организирана от Христина.  

  Сугестологията е концепция за внушението, създадена от българския психотерапевт и педагог Георги Лозанов, който я определя като наука за внушението и за разкриване на всестранни резерви на личността. Тя изучава сугестията (внушението) и десугестията (девнушението – освобождаване от внушения). Методът е най-добре развит при ученето на чужди езици и в началната училищна педагогика, като намира разпространение в цял свят. При сугестопедичното обучение знанията се усвояват по радостен и спонтанен начин, с помощта на изкуството и естетиката, чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация. Сугестопедията е призната от ЮНЕСКО за оригинална образователна система още през 1978 година, започвайки своето развитие от науката сугестология повече от десетилетие по-рано. Тя представлява комбинация между педагогика, психология и изкуство.

  Начинът за изучаване на езика с метода на сугестология е чрез освобождаване на съзнанието, посреством класическа музика, песни, игри и други методи, създаващи приятна атмосфера и условия за повишена възприемчивост и комуникативна активност в състояние на оптимална психорелаксация.

  Всяко обучение започва с разиграване на постановка от старана на обчаващия, в която той говори и общува с учащите се на чужд език на фона на класическа музика, която оказва изключително добро влияние за освобождаването на съзнанието. По артистичен и художествен начин се представя материала, който е заложен за съответния урочен цикъл. Следващата стъпка в учението се състои от активна и пасивна част, четене и слушане на текст, отново на фона на класическа музика, по време на обучението непрестанно се използват игри и песни, които сплотяват групата и водят до неосъзнато възприемане на информацията.

  Основната цел на курса е да ви даде свободата да се изразявате и общувате на английски език, да развивие уменията ви за говорене, да свали вашите бариери, поставени от страх, срам или притеснение да говорите на английски език. В процеса на обучение няма домашни работи и упражнения извън курса, единствено се изисква препрочитане на текст със сутрешното кафе или преди лягане, по време на активността на алфа-вълните. Когато мозъка ви достигне алфа-вълните (8-13. 9Hz), той е в състояние на релаксация, повишена способност за учене, спокойно съзнание, лек транс, повишено производство на серотонин. Това се случва главно по време на сънливост преди сън и при събуждане преди пълното ви разбуждане.

  Начинът за изучаване на езика е подчинен на 7 основни принципа, или закони, които се прилагат едновременно във всеки един от етапите на езиковото обучение. Това са:

  ЛЮБОВ – Според проф. Лозанов, когато любовта присъства, ученето се превръща в извор на радост и вдъхновение за учащия и тогава творческата интелектуална дейност и глобализираният учебен процес се отличават с висока ефективност и липса на умора. Чрез система от артистични и дидактични игри, смях, както и чрез цялостната организация на учебния процес, се постига радостна обстановка, която е съпроводена с концентративно спокойствие и доверие. Така общуването е по-лесно и приятно и води до високи резултати.

  ПРАВОТО НА СВОБОДА – Обучаващият да има възможност да избере своя собствен път към формиране на своите знания и умения, към разкриване на своите резерви – повече по логичен или емоционален начин, предимно чрез активно или пасивно внимание, вербални и невербални стимули.

  УБЕДЕНОСТТА, ЧЕ НЕЩО НЕОБИКНОВЕНО СЕ СЛУЧВА – Убедеността, че нещо необикновено се случва по време на учебния процес, води до състояние на вдъхновение у преподавателя и се предава съвсем естествено на учениците. Когато неговата вяра и очаквания са за разкриване на паметови и творчески резерви у учениците, това рефлектира и върху техните собствени очаквания да възприемат на нивото на резервите, т. е. със много по-голяма ефективност.

  МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧЕН УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ –   В момента, в който логическата мисъл се откаже да контролира процеса, т. е. съзнателно да заучава материала, който е по-обемен от очакваното, започва процес на естествено учене на резервно ниво.

  ПРИНЦИПЪТ: ЦЯЛО – ЧАСТ, ЧАСТ – ЦЯЛО; ЧАСТТА ЧРЕЗ ЦЯЛОТО – Елементите на един чужд език е добре да се изучават винаги в контекста на цялото, в смислова взаимовръзка помежду си, а не като изолирани граматически или лексикални единици. Всяко нещо е част от по-голямо цяло – буквата е част от думата, думата – част от изречението, изречението – част от текста и всички заедно съставят смисъла, който човешкото същество възприема комплексно.

  ЗЛАТНАТА ПРОПОРЦИЯ – В сугестопедията Златната пропорция се използва при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти в учебната среда и учебния процес, което допълнително подпомага разкриването на резервите на учащите се и им помага да учат без умора.

  ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛАСИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО И ЕСТЕТИКАТА – Класическото изкуство и естетиката са неизменна част от едно сугестопедично обучение. Те са особено ефективни медиатори на позитивната сугестия, създаващи приятна атмосфера и условия за повишена възприемчивост и комуникативна активност в състояние на оптимална психорелаксация. Сугестопедията се превръща в един особен вид педагогическо изкуство, което помага да се премахнат бариерите, свързани със страх от ученето, или страх от говорене и общуване на чужд език. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни, театър, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т. н.

  Христо Христозов

  Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Последни новини