18 °C

Променят таксите за детските градини в община Димитровград

Община Димитровград промени таксите за детските градини на територията на града, кварталите на общинския център, гр. Меричлери и селата.

Днес на редовното си заседание ОбС прие предложените промени на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград. 

До момента родителите на деца от 2- до 4-годишна възраст, плащаха за пълен месец посещение на детска градина 54 лв – формирана от 12 лв постоянна и 42 лв дневна такса (21 дни х 2 лв).

Променя се освен размера, така и начина на формиране на месечната такса за посещение в детска градина, като отпада досега действащият механизъм чрез постоянна и пропорционална част и се въведжда месечна такса, в зависимост от присъствените дни на детето, еднаква за територията на град Димитровград, кварталите на града, гр. Меричлери и селата в общината. 

Месечната такса за посещение на деца в яслени групи към детските градини и за целодневни групи за децата от 2- до 4-годишна възраст става 65 лева за посещение в детските градини на територията на град Димитровград, кварталите на общинския център, гр. Меричлери и селата.

Таксата ще бъде еднокомпонентна и се формира въз основа на броя на дните, в които детето посещава детската градина и реално ползва услугата. Ако детето има пълен месец на посещаемост, родителите ще заплатят месечна такса в размер на 65 лева за ДГ. Ако детето е отсъствало в определени дни на месеца, родителите ще заплатят такса пропорционално и само за дните, в които е ползвана образователната услуга.

Месечната такса, дължима за дейностите по хранене, извън финансираните от държавата, за 5-и 6- годишните деца, посещаващи подготвителна целодневна група в детска градина ще бъде в размер на 55 лева за всички детски градини на територията на община Димитровград. Месечната такса е дължима пропорционално на присъствените дни. До сега, родителите на 5- и 6-годишните не заплащаха постоянната такса от 12 лв, а само по 2 лв на присъствен ден.

За деца, посещаващи полудневни групи (яслени и за 3- и 4- годишни деца) в детските градини на територията на община Димитровград месечната такса ще бъде в размер на 33,00 лв.

За деца на почасова организация в детските градини и групи на територията на община Димитровград месечната такса ще бъде в размер на 17,00 лв.

Месечната такса за посещение се фиксира като стойност за месеца и е дължима пропорционално на присъствените дни. При отсъствие на дете, такса не се заплаща за времето, през което то отсъства (но не повече от два месеца), при условие, че родителят/настойникът предварително (поне един ден по-рано) писмено е уведомил директора на детската градина.

Няма да се заплаща месечна такса за деца, ползващи социални услуги в общността - резидентен тип и за деца, посещаващи полудневни групи в общинските училища.

Променя се и таксата за ползване на детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години - родителите или настойниците подават заявление до директора на детската градина и заплащат цена на храната в размер на 2,00 лв. на ден. До момента за детската кухня се заплащаше цена в размер на 1,50 лв на ден.

Направените промени за определяне размера на таксите за ползване на детска кухня, детски градини и яслени групи към детските градини на територията на община Димитровград е във връзка с настъпилите промени в нормативните актове, които регламентират задължителния характер на предучилищното образование, здравословното хранене на децата от 3 до 7 години, посещаващи детски заведения. От община Димитровград изтъкват и че таксите за ползване на детски ясли и градини и детска кухня в Наредба № 10 не са променяни повече от 10 години. 

Очакваните резултати от направените промени на Наредба №10 са гарантиране на по-висока ефективност на предоставените услуги; по-голяма яснота, справедливост, коректност, публичност и обективност при определянето и заплащането на размера на местните такси; синхронизиране на образователните политики на общинско ниво с действащото законодателство на Република България в областта на образованието; осъществяване на споделена отговорност от страна на родителите по отношение посещението на децата; постигане на баланс между направените разходи от Община Димитровград и хармонизиране на образователната инфраструктура на територията на общината, както и възстановяване на част от разходите на Общината по предоставяне на услугите;

Facebook коментари

Коментари в сайта (6)

 • 1
  Ли
  Лили
  7 -1
  15:01, 30 яну 2020
  Честито да ни е, вдигнаха данъците за смет, тока, таксите в общината сега и детските градини, направиха половината център с платени парко места и какво още ми чака ?
 • 2
  Ма
  майка
  3 -1
  15:23, 30 яну 2020
  Прекалено е!
 • 3
  Ди
  Диди
  4 -2
  15:47, 30 яну 2020
  Запомнете ги тия за другите избори!!! Егати изедниците! Не дават да надигнеш глава!
  • Мя
   Мяйка
   1 0
   11:41, 31 яну 2020
   Абсолютно сте права
 • 4
  Ма
  Майка
  1 0
  12:52, 2 фев 2020
  Голямо изчисление паднало! Мотивите за увеличаването са промени в наредбата за здравословно хранене. Винаги каквото и да променят все това казват. Как изчислиха, че точно тази промяна струва увеличение с един лев на ден? След отпадането на постоянната такса пропорционално на дните от месеца разпределянето й е около 0,50 лв. Стигнахме таксите на софийките градини. Но май повечето родители приемат това за нормално. Очаквах, че няма да се приеме заради недоволство :(
 • 5
  Ма
  Майка
  0 0
  16:59, 5 фев 2020
  хаха как не ви е срам,вместо да се намали Вие я вдигате.Искам да вметна какво е това " детето ми се разболява обаждам се да кажа в детската градина,че на другия ден няма да присъства и ми се отговаря ,ама ние го заявихме за утре".Не мога да си го обясня как от днес за утре се заявяват тия деца ,във всички градини е така.Не трябва ли от сутринта да се прави бройката и заявката за количеството порции храна .Значи детето ми не отива на другия ден,но аз си плащам таксата за деня. А вие вдигате таксата ........

Още новини

Последни новини