11 °C

Стефан Димитров: Без Пазара няма култура в Димитровград

Какво успя да свърши администрацията на Димитровград през изминалата 2010 година по инфраструктурата и какви проблеми има за разрешаване през новата, попитахме градоначалника Стефан Димитров. Пред Dimitrovgrad.bgvesti.net той говори и за предстоящите съкращения сред медицинския персонал в яслите и новите работни места, разкрити по социални програми.

-Г-н Димитров, кое наложи увеличението на данък сгради в Димитровград? 

- Данък сгради има два аспекта - жилищни и нежилищни сгради, като за последните, както знаете, такса смет беше намалена с близо 3 промила. Смятаме, че това несъмнено ще компенсира в известна степен увеличението от 0,2 промила. Разбирате, че така или иначе, се оказва едно намаление за юридическите лица. Такса смет също има два аспекта, ние сме ги разделили съответно за града и за другите населени места. Като казвам града, имам предвид общинския център Димитровград. Оттам нататък, освен в Димитровград, в другите населени места - Меричлери, Крепост, Радиево и т.н., ще остане старият промил от 1,5, а за града промилът ще бъде 2. Причината за увеличението е на първо място необходимостта от поддържане на  изграденото към този момент и участието на общината по някои от европейските програми, както и необходимото съфинансиране. Това, което сме залагали като бюджет и като средства от гледна точка на данък сгради, е в размер на 1 000 000 лв. С увеличението от 0,5 промила ще се опитаме да компенсираме недостига на средства в общинския бюджет.

-Средствата от държавата в бюджета за догодина са намалени, как ще се справи общината?

-За нас е важно като общност, като град, да бъдат изпълнени определени мероприятия, които в един момент да донесат ползи и блага в бъдеще време. Няколко са основните дейности – на първо място е намаляване на средствата за отопление в детските градини и училищата. Там се изисква и съфинансиране по проектите, за които ние кандидатстваме в рамките на две години - за единия от тях, по ОП “Развитие“, ще трябва да осигурим финансиране в размер на около 500 000 лв. То трябва да бъде платено към 2011 година, но има възможност да бъде разсрочено. Другите необходими средства са за подобряване на кабинетите за логопедичните дейности, т.нар ресурсни кабинети. Такива би трябвало да има във всяко училище, където има деца със специални образователни потребности. Досега кабинетите съществуваха на книга, но те трябва да бъдат добре оборудвани, за да могат и специалистите, които идват от ресурсния център в Хасково, да работят с желание. Нещо, което трябва да бъде запазено и занапред, са т.нар здравни кабинети, най-вече в детските градини и училищата. За мед. сестри парите, които се отпускат от държавата, не достигат. Там основният проблем е с издръжката на персонала. Догодина ще трябва общината да съфинансира около 230 000 лв., ако наистина искаме да задържим този персонал. Идеята е те да не бъдат задържани, а поетапно освобождавани или по-скоро пренасочвани. В момента се изготвят критерии, които се съгласуват със синдикатите, на базата на атестации ще бъдат предлагани съответно хора за освобождаване. Откъде дойде проблемът с медицинските сестри - от това, че близо 80 деца напуснаха яслите, не че имаме липса на деца в Димитровград. Майките предпочитат да ги гледат в къщи и да получават майчинството си, отколкото да дават детето на градина и да доплащат за това.

-Къде ще бъдат пренасочвани освободените?

-Това, което още искаме да използваме като средства, е на базата на спечеления проект по ОП “ Човешки ресурси“ за назначаване на около 130 работници в строителството, 18 работници в поддръжката, около 85 градинари, също така около 10 инструктори спортни дейности, бояджии и поддръжка на стоманени конструкции - около 12 работници, обслужващи погребалното бюро - около 30 души. За тях ще бъдат нужни материали за облагородяване на града и селата. Може би ние сме една от малкото общини, която си постави за цел във всеки един гробищен парк на територията на общината да има назначени хора, т.нар. обсужващ погребално бюро. Но ако кметовете не бяха активни, нямаше да има такива места. По същия начин и за работниците в строителството. Там където кметовете са били активни и са успели да мотивират достатъчно своите съселяни или съкварталници, ще има хора и ще работят. По програмата „От социални помощи към заетост“ ще бъдат назначени около 30 човека, ще са необходими и строителни материали. Няма да са достатъчно средствата на нашия бетонов възел за изпълнение на тази програма. Основната задача на строителните работници по тази програма е да ги насочим към кв. Черноконево, така че след излизане на фирмите, работещи по подмяна на водопровода и канализацията, да започне подмяна на тротоари и бордюри в самия квартал.

- Като заговорихте за Черноконево, какво става с водопровода и канализацията там?

-На базата на протокол от ДНСК водопроводът е пуснат в експлоатация и той наистина работи, но е взето едно решение, че ангажимент на МРРБ е да възстанови асфалтовите покрития, които не са възстановени. Само по себе си разбирате, че едва ли министърът е запознат с това и тук идва голямото притеснение за нас. Доколко МРРБ има ангажименти, които са свързани с продължаването на проекта. А най-голямото ми притеснение е, че отдел ИСПА към МРРБ не си довърши работата докрай, бързаше, може би за да отчете дейност и не изчака доброто време, за да бъде положен асфалт по другите проблемни райони. Канализацията не е приключила, положена е канализационната мрежа, от тук нататък тя трябва да бъда въведена в експлоатация и съответно да започне да действа. Към този момент има доста проблемни участъци по мрежата, няма къде да се оттичат отпадните води на хората.

- Кое през изминалата година отчитате като добре свършена работа по инфраструктурата в общината?

-Газопроводът, той стартира и е в ход, видя се наистина, че газта като цена може да бъде много по-ниска, отколкото е нафтата. Това на първо място ще е добре за общината, за общинските сгради, за детски градини и училища, за съда евентуално, след време. Сами виждате, че цената на газта може да падне с 15% от сегашната си цена. Но всичко зависи от държавата и преговорите с Газпром. Възстановяваме част от участъците, където е прекарана газификацията. Новата зала по борба е един пример как може да се използва газта за отопление. Там с едно малко котелно се отоплява цялата зала. Сега вече можем да мислим и за другите спортове като баскетбола и волейбола. Завършихме и централната част пред спортната зала, пред библиотеката общо взето успяхме да си изпълним ангажиментите за тази година. Оправихме това което доста години липсваше – физкултурния салон на училището в Черноконево. Една част от проекта на пътя Димитровград -Крум успяхме да изпълним.

От тук нанатък смятам, че държавата трябва да положи усилия да изпълним и другата част. Тук трябва да помагат не толкова държавата, колкото народните представители. Проектирахме околовръстния път от Хлебозавода по пътя до изхода за Хасково, това означава, че през следващата година този проект го даряваме на държавата. За него сме отделили около 60 000 лв.от собствения си бюджет. Дарявайки го, ще искаме тя да изпълни проекта за рехабилитация на пътния участък, който наистина е в ужасно състояние. Министър Плевнелиев заяви, че през следващата година ще бъдат отделени доста пари за пътища, предполагам, че този път ще е един от тях.

Най-голямото постижение е въвеждането в експлоатация на Пречиствателната станция за отпадни води. Но това носи след себе си и 25% увеличение на цената на водата. Вместо 1.40 лв. тя ще бъде 2.05 лв. , което е доста високо като цяло за района, но се надявам, че ВиК Димитровград ще започне да инвестира. Това което прави дружеството е да ремонтира, но явно колегите нямат визия и до ден днешен. Вече близо втора година е новият управител, а не са ни представили план какво трябва да бъде подменено като водопроводи. Може би от ВиК разчитат на общината и като станат крайно належащи проблемите, както с водата в Меричлери, да търси съдействие от общината. ВиК е търговско дружество, то реализира не малко приходи и не може всички те да отиват за заплати, а трябва да се отделят пари за инвестиции.

Новия начин за събиране на данъци в общината вече се вижда, има една по-голяма събираемост. Работим в посока на поставяне на постерминали на няколко места – на пазара, в отдел „Приходи“ там където се събират местните данъци и такси и в гишето на касата на самата административна сграда, за да се плащат таксите по един по-различен начин. Останаха няколко улици за асфалтиране, които сме заложили през следващата година.

Облагородихме зоните около пазара, общо взето той си остава най-големият източник на приходи в общината и на хората на изкуството трябва да им е ясно, че ако не е той няма да има пари за изкуство. Разходите, който отделяме за изкуство, за поддържане на Духовия оркестър, Джаз триото, музея, библиотеката, галерията се покриват почти изцяло от приходите от пазара.

-Какво предстои да направите в първите месеци на новата година?

-Ще продължаваме да оправяме здравните служби по селата, най-вече в големите населени места – Ябълково, Добрич, Крепост са ремонтирани вече, сега се работи в Горски извор. В Сталево службата бе с доста голям ремонт, но причината е, че там се намира местността Хасара, която е историческа и ще има възможност да се развива като туристическа дестинация. Както правим с Извора на нимфите край Каснаково, там макар, че сме одобрени на този етап, не сме поканени, а и няма нито една община която да е поканена и да сключи договор. Аз като кмет съм издигнат от една коалиция "Да за Димитровград" и мисля да продължавам да работя в тази посока. Като цяло тази коалиция не претендира да бъде част от управлението на държавата. В нашата община има големи партии като ГЕРБ и БСП, които подценяват ДПС и ромската общност, затова трябва да има консулидация. Трябва тези малки общности да имат свои представители в бъдещия общински съвет. Много е важно политически партии като ГЕРБ и БСП да излезнат с ясна визия за управление на града, да определят приоритетите си, не определени обекти, а приоритети за развитието на Димитровград.

Т.Милева

Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 19.05.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Няма да ви липсва самочувствие и то ще се отразява на работата ви днес. Затрудненията ще ги преодолявате по-леко и ще продължавате да търсите предизвикателства, достойни за вниманието ви. Нещата ви ще са наред и ще вървите спокойни напред. Интересуваща ви личност ще отговори на вниманието ви и ще узнаете намеренията й.
19 май 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Без колебание ще пресечете нечии опити да ви отклонят от намеренията ви днес. Вложили сте достатъчно енергия и няма да допуснете работата ви да пропадне. Мотивирани сте да приключите навреме започнатото, още повече, че очакванията ви са големи. В личен план ви очаква събитие с добър изход за вас.
19 май 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
От днешния ден може да зависи и успеха на по-нататъшната ви работа. Нужен ви е повече реализъм и трезва преценка за нещата. Тогава едва ли ще срещнете трудности при решаването на проблемите. Можете да се доверите на човек от обкръжението си. Това ще ви свали част от напрежението, което ви се събира напоследък.
19 май 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Съобразявайки се с развитието на събитията и своето място в тях, ще вземате решенията си в движение. Не по-малко внимание ще отделяте и на проблемите на околните. Подкрепата ви ще се цени, получавайки в замяна уважение и подобаващ реванш. Занимаващите се с право, бизнес, енергетика ще имат своите силни изяви.
19 май 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ще запазите отговорното си отношение към преките си задължения, но няма да криете и търсенията си. Внимателно ще проучвате новите възможности и ще пристъпвате към реализацията им с премерен риск. Ще привлечете към себе си нови хора, запознавайки ги с намеренията си и в съдружие с някои от тях ще реализирате плановете си.
19 май 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Не се отчайвайте ако делата ви не вървят по план. Имате време да осмислите всичко и да прецените местата, където бъркате. Посъветвайте се с вашите близки хора, те могат да ви дадат ценни напътствия и неоценима подкрепа.
19 май 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Постарайте се днес да не се нагърбите наведнъж с всичко, което трябва да свършите, защото едва ли ще успеете да постигнете плановете си. Действайте постепенно, като споделяте работата си с хората около вас. Ще се учудите на готовността, с която ще се отзоват околните. Бъдете предпазливи в личните ви взаимоотношения, възможни са спорове.
19 май 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Проявявате настойчивост днес когато ви се налага да се справяте с даден проблем. Откривате най-доброто решение, за което и хората около вас ще ви бъдат благодарни. В личен план на някои от вас предстои взимането на нелеко решение. Вслушайте се в съветите на околните, но не допускайте те да ви влияят твърде много когато става дума за вашия личен живот.
19 май 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
С много от действията си ще благоприятствате финансовото си, психическо и духовно равновесие. Прагматичните Стрелци ще помислят и за подходящи инвестиции, но се пазете от авантюри. Служебно пътуване ще ви обогати с нови впечатления и ще повиши възможностите пред вас за професионално развитие.
19 май 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Успявате без проблеми да се справите с голяма част от задачите, които сте планирали. Малко неща ще са в състояние да ви попречат да направите онова, което сте решили. Такива днес едва ли ще срещнете. В личен план се надявате на повече, отколкото реално в момента можете да получите.
19 май 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Време е да се действа, ако се оставите в плен на колебанията, ще се изгубите. Ще ви се даде избор, от вас зависи да го направите най-добрия. Ще спечелите нечие доверие и ще убедите някого в предимствата на доводите си. На дамите им предстои да изживеят романтичен уикенд.
19 май 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Финансовите притеснения, които присъстваха в живота ви са на път да отшумят. Материални придобивки, погасяване на задължения и други. Изразен късмет и любовни сполуки. Постиженията в професионалната сфера също ще ви носят удовлетворение. Предстоящо пътуване ще ви постави в трескава подготовка.
19 май 2021
Последни новини