8 °C

Може ли застраховката да защити живота, дома и колата?

Иван Ванчев е управител на Алианц България холдинг -представителство Димитровград

 - Г-н Ванчев,в началото сме на Новата година, какво можем да направим, за да защитим дома си, ако ни сполети инцидент или бедствие ? И как застраховката може да ни помогне?

 -Има няколко имуществени застраховки, на напълно приемливи цени, които бих препоръчал. Напр. застраховка „Пожар и природни бедствия”. Тя е подходяща както за физически, така и за юридически лица. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Застрахова се движимо и/или недвижимо имущество срещу пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара; удар от мълния; експлозия или имплозия; удар от летателен апарат, части от него или товара му; природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка); тръбопроводна вода; удар от превозно средство или животно. Застрахователят поема и разходите, направени с необходимата грижа за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие.

По избор на застрахования и срещу допълнителна премия магат да се застраховат допълнителни рискове, като: свличане или срутване на земни пластове;земетресение;късо съединение и/или токов удар;злоумишлени действия на трети лица;щети по време на транпорт при смяна на адреса;както и допълнителни загуби и разходи:разходи за отстраняване на развалини и останки до определена сума;разходи за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество;загуба на доход от наем.

Можете ли да дадете пример, колко би струвала такава застраховка за един среден апартамент от 50 кв.м?

- Ако приемем, че жилището струва 50 000 лв, в него има обзавеждане за 7 000 и аудиовизуална техника за 5 000 лв., в зависимост от избраните покрития цената на застраховката би се движила между 80 и 130 лв. Тази премия може да се плати и разсрочено, а при подновяване и липса на щети цената на застраховката намалява. Известно неудобство е, че при тази застраховка трябва да се направи опис на застрахованото имущество.

Ако това затруднява клиента бихме предложили друга подобна застраховка-„Жилищни сгради и домашно имущество”. Тя е предназначена само за физически лица. По същество се покриват същите рискове, но тук те са групирани в четири стандартни клаузи на покритие - основно, разширено, максимално и ограничено покритие. Тук имаме и минимална цена на кв.м. Могат да се застраховат и външни обекти, не се прави опис, а се приема че 30 % от застрахователната сума е за движимо имущество. Това е голямо удобство, когато има движение на имуществото – купили сте си нов телевизор напр. или сте преместили компютъра в друго жилище. При примера, който дадохме и в зависимост от избраната клауза и в период на промоция премията би се движила между 93 и 117 лв.

 -Във времена на криза и финансови затруднения, може ли хората да разчитат на нещо по -евтино?

 - Разбира се. Има и такава застраховка. Най-общо характеристиките включват обезщетяване в пълен размер загуби в резултат на първото застрахователно събитие, нисък размер на премията – от 21 до 44 лв., облекчено сключване и обслужване ,три варианта на покритие, два пакета, само за физически лица и жилища до 120 кв.м

-А има ли застраховка срещу обир в къща или апартамент?

 - За това има друга застраховка. Нарича се „Кражба с взлом”. Естествено по нея се застрахова само движимо имущество и то такова, което е застраховано срещу пожар и природни бедствия.  Покрива се Кражба чрез взлом (съгл. Чл. 195, ал.1, т.3 от НК), както и материалните щети, нанесени от извършителите (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства, до определена сума). Има и две допълнителни покрития – кражба с техническо средство и грабеж, които при желание също могат да бъдат закупени от клиента. Цената и при тази застраховка е съвсем „народна”.

 - Автомобилът е другото нещо, което в днешно време е обект на кражба или чести инциденти, как може да защитим колата си? 

- Има няколко вида застраховки „Каско”. При най-обхватния продукт застрахователят ще Ви обезщети, ако вашият автомобил пострада при пожар и/или природно бедствие, пътно-транспортно произшествие, сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП), злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, кражба или грабеж на цялото МПС.
Всички тези събития са покрити по клауза
"Пълно Каско". За Вас може да е по изгодно да сключите "Частично Каско", като изключите някои от изброените покрити рискове, напр. без Кражба или без ПТП.
Допълнително се обезщетяват и целесъобразните разходи за намаляване и/или ограничаване размера на щетите, транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома, отговорно пазене на МПС и почистване вътрешността на купето на МПС.

За по-старите и непретенциозни автомобили има друг, много добър продукт. Покриваните от Застрахователя рискове са групирани в три рискови клаузи – една основна и две допълнителни, които може да се сключват само комбинирано с основната клауза: Основна рискова клауза "Стандарт". Рисковете, които се покриват тук са

Природни бедствия: наводнение; вулканично действие; свличане или срутване на земни пластове; буря; обръщане на МПС или удар от предмети, отнесени вследствие на буря; пороен дъжд; мълния; градушка; падане върху МПС на ледени късове или снежна маса, както и случайно падане на предмети вследствие на гореизброените природни бедствия.

Пътнотранспортно произшествие (ПТП): настъпили в процес на движение по път, отворен за обществено ползване: сблъсък на застрахованото МПС с: поне едно известно или неизвестно превозно средство; пешеходец/и; животно/и ; други физически тела; попадане или преминаване през дупки или неравности по пътното платно; самокатастрофиране;

Документирани по надлежния ред щети, нанесени на застрахованото МПС от друго известно МПС, докато застрахованото МПС е било в спряло или паркирано състояние;

Злоумишлени действия на трети лица: действия на трети лица, осъществяващи следните изчерпателно изброени повреди: счупване на фарове; стопове; мигачи; стъкла и стъклен покрив; огледала за обратно виждане; пробиване и /или надраскване с остър предмет; изкъртване на ключалки дръжки, емблеми, чистачки, лайсни; заливане с химикали, бои и други вещества, нарушаващи целостта на автомобила.

Кражба на цялото МПС

И да не забравяме и популярната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Тя е задължителна за Р България и условията по нея са определени в "КОДЕКСА за застраховането".

Тя е задължителна за всяко лице, което: притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на страната застраховка

Застраховката покрива отговорността, когато чрез вашето МПС са наранени или убити хора, повредени или унищожени други МПС, повредено или унищожено имущество, както и пропуснати ползи, които са пряка последица от произшествието. Направените оправдани разходи във връзка с предявяването на претенция за обезщетение също се възстановяват.

Покритията по застраховката са постоянни, но обикновенно около всяка Нова година, застрахователите предлагат различни бонуси. Мога да спомена някой от действащите тази година:5% отстъпка от застраховка “Каско” , над 30% отстъпка от застраховка “Помощ при пътуване – Автоасистанс” за България Валидна за всички страни-членки на ЕС и за още 15 страни от системата на Зелената карта. Предлагаме и възможности за разсрочено плащане на премията без оскъпяване.

Dimitrovgrad.bgvesti.net

Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 26.01.2021

Последни новини