16 °C

Финансират с 5 000 лв. ремонти на междублокови пространства в Димитровград

За десета поредна Община Димитровград обявява конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.

Гражданската инициатива се финансира от общината с бюджет до 5000лв. за всеки одобрен проект, информират от местната администрация.

Срокът за подаване на предложенията е до 15.09.2020г.,  след което в 10-дневен срок ще бъдат съобщени одобрените проекти.

Целта на конкурса е да бъде подобрена естетически градската среда  на междублоковите пространства и гражданите да бъдат съпричастни към опазването й. Предложените проекти трябва да отговарят на следните изисквания: да подобряват качеството на живот и жизнената среда и да повишават привлекателността на града. Условие за участие в конкурса е гражданите да са регистрирани по Закона за управление на етажната собственост.

 Необходими документи за кандидатстване са:

1.   Формуляр за участие /по образец/

Проектно предложение с количествено-стойностна сметка

 Проектното предложение трябва да включва:

· Подробно описание на дейностите по проекта;

· Количествено-стойностна сметка на предвидените в проекта дейности

· Схема/чертеж на междублоковото пространство с отбелязани места на извършване на предвидените дейности (места за залесяване, разположение на детски съоръжения и др.)

· Снимков материал на съществуващото положение

Дейностите по проектите, които ще бъдат финансирани, могат да включват благоустрояване под формата на: почистване и възстановяване на неподдържани терени, озеленяване, създаване на зони за отдих в междублокови пространства, монтаж на беседки, пейки, кошчета за отпадъци, детски съоръжения, спортни съоръжения и др. паркова мебел. Недопустими за финансиране дейности са: подмяна на настилки около жилищни сгради, изграждане на паркинги и др. строителни дейности.

Попълнените формуляри за участие със съответните проекти се представят на адрес: Община Димитровград, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15 или на място на гише № 1 “Деловодство” в плик с надпис: „Конкурс за приветлива градска среда 2019г.”

Оценяването ще се извършва от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Димитровград. Най-добрите проекти от предложените ще бъдат финансирани от Общината на стойност до 5 000 лв. за всеки проект. Финансовите средствата ще бъдат предоставени от Община Димитровград на домоуправителите след приключване и одобрение на дейностите по проектите, и отчитане с необходимите документи.

Критерий за оценяване и класиране на проектите:

Брой потребители

 -  до 20 души – 2 точки

 - от 20 до 40 души – 5 точки

 - над 40 души – 10 точки

Съфинансиране (участие на потребителите със собствени средства)

- от 1% до 10% от стойността на предвидените разходи – 2 точки

- от 10% до 20% от стойността на предвидените разходи – 5 точки

- повече от 20% от стойността на предвидените разходи – 10 точки

Устойчивост на проекта:

- висока – 10 точки

- средна – 5 точки

- ниска – 2 точки

Подходящо местоположение

- допустимо отстояние от жилищни сгради - 5 точки

- допустимо отстояние от главни булеварди - 5 точки

- неподходящо местоположение - 0 точки

Повече информация димитровградчани могат да получат на тел. 0391/68 271 в Община Димитровград.

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

 • 1
  С.
  С.В
  1 0
  12:12, 23 юли 2020
  Трябва да се направи детската площадка зад блок Х.Ботев 51 .Площадката е под всяква критика .Нито се чисти ,нито се ремонтира .Със страх изкарваме децата си на нея,защото е много вероятно падането им от изкъртената пързалка и от счупената настилка .Моля да се вземе под внимание !

Хороскоп за 21.04.2021

Последни новини