11 °C

Колко пътни знака са нужни на една улица в Димитровград и защо са по средата на тротоарите, се чудят граждани

  Върху въпроса "Колко пътни знака са нужни на една пресечка в Димитровград, защо са посредата на тротоарите?" размишляват димитровградчани, живеещи по улица "Емилиян Станев" в бригадирския град.

  След като част от улицата бе новоасфалтирана и със сменен водопровод, както и част от вътрешно-блоковите улици бяха преасфалтирани, а паркингите в района се ремонтират, са монтирани и излишно много пътни знаци, коментират живущи по улицата. Стари колове с пътни знаци се въргалят в градинките в района, а купчини пръст гордо се извисяват по тротоарите до новомонтираните тази седмица знаци. Монтираните знаци, освен че са ненужно количество, има и такива, които създават комични ситуации.

  В междублоковото пространство пред блок 13 на ул. "Ем. Станев" дори има пътен знак STOP, сочещ не към пресечка, а към парко място за 2 коли и поляна, а за да се урегулира движинието в този участък, в почти еднопосочна уличка, използвана за паркинг на блока, има в допълнение и 2 знака за път с предимство.

  Подобен куриоз има и на друго кръстовище по улицата до блоковете Ем. Станев 10 и 7,  известно до скоро като участъка с най-много шахти на едно място - там са монтирани изумителното количество от над 15 пътни знака, като дори има 2 знака стоп един зад друг, на разстояние от 1-2 метра, с които преминаващите шофьори се майтапят, че ще трябва да спират по два пъти, преди да преминат. Двете пешеходни пътеки на това кръстовище, свързващо две улици и една пресечка без изход за паркинга на блок 10, са сигнализирани с 8 знака за пешехода пътека.

  Всяка пешеходна пътека по улицата е обозначена с по поне 4 предупредителни знака, като има и места по улицата в неремонтираната отсечка от Ем. Станев 11 до Хр. Ботев 42, на които има поставени знаци за пешеходни пътеки, а такива там не съществуват. Вътре в квартала пък има интересни решения за пешеходни пътеки, като тази до ОУ "Алеко Константинов" по ул. "Патриарх Евтимйй", свързваща градинката до тротоара с отсерещния тортоар между блок 11 и 13.

  На правата отсечка по главната улица "Ем. Станев" от блок 4 до блок 16, който бе изцяло ремонтиран за около 600-700 метра има поне 10 знака за път с предимство. Въпреки голямото количество знаци за път с предимство по правата улица, такъв липсва на единственото място, където е нужно да се упомене кой е пътя с предимство - пред блок 2 на "Ем. Станев" на кръстовището, водещо към жп моста.