Нова глоба за ТЕЦ "Марица 3" Димитровград

На ТЕЦ ,,Марица 3“ АД, гр. Димитровград е съставен акт за неизпълнение на мерките по прилагането на утвърдения план за привеждане в съответствие на депата за производствени отпадъци - сгуроотвали "Горен бюк" и "Галдушки ливади" с нормативните изисквания.

Това е поредната глоба на предприятието за повтарящо се години наред нарушение. Депата за отпадъчните продукти от изгарянето на въглища и сероочистваща инсталация на централата е трябвало да се рекултивират (да се възстанови природния им вид) след като са били изведени от експлоатация със заповед на Изпълнителния директор на ТЕЦ "Марица 3" АД, едното от 2011 година ( сгуроотвал "Горен бюк"), а другата от 2014 година („Галдушки ливади").

Още преди 10 години заместник-министърът на околната среда и водите е уведомил директорите на РИОСВ – Варна, Велико Търново, Монтана, София и Хасково, че във връзка с изтеклия на 31.12.2014 г. преходен период по § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за преустановяване дейността или реконструкцията на съоръженията, които не отговарят на изискванията на депонирането на отпадъци, същите следва да предприемат действия, изразяващи се в даване на операторите на предписания с кратки срокове, за изпълнение на изискванията и налагане на санкции за неизпълнение. В последните години РИОСВ Хасково ежегодно налага глоби на ТЕЦ-а, но предприятието продължава да не изпълнява задължението си по рекултивация. Това предполага, че размера на глобата налагана от РИОСВ е достатъчно ниска и е по-изгодно да се нарушава закона и да се плаща глобата, от колкото да се инвестира в изпълнение на предписанията.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини