24 °C

Децата от предучилищните групи от Димитровград могат да останат вкъщи до края на месеца

Децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и училища на територията на община Димитровград могат да останат вкъщи до края на месеца по решение на родителите, след писменно уведомяване на директора. Отсъствията на децата са допустими съгласно заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев от 05 февруари 2021. Заповедта разпорежда до 28.02.2021г., в забавачките и училищата на територията на общината, отсъствията в предучилищните групи да се извиняват с бележка от родителя до директора и се приемат за такива по уважителни причини. Такава заповед бе издадена и за периода 01.01.2021-31.01.2021г.

В общините, за които няма издадена заповед, малчуганите в предучилищна възраст имат право на до 20 извинени отсъствия по уважителни причини.  

Възможността се въведе през учебната 2020 – 2021 година във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната. Така децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина или училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. 

Отсъствията им са допустими за определен период, посочен в заповед на просветния министър, издадена за конкретна община. Нормативният документ се издава след предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция, областния или общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители. 

Хасковска област е червената зона по заболяемост от COVID-19. По последни данни на Националния център по заразни и паразитни болести 14-дневната заболяемост в областта към 31 януари е 125 на 100 000 души при 111 на 100 000 за предходния период. По данни на Националния статистически институт за 2019 г. населението на Хасковска област е 225 317 души. 

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини