Димитровград се бори за осъществяване на множество проекти по програма "Развитие на регионите"

На обществено обсъждане бе представена концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) на Димитровград за „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал базиран на местните ресурси“. Тя има за цел да се оползотвори оптимално местния потенциал и да се повиши качеството на човешкия капитал чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между общините Димитровград, Хасково, Първомай и заинтересованите страни. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се помежду си инфраструктурни интервенции, като същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в секторите туризъм, образование, социални услуги. Концепцията включва участието на 12 партньори от различни видове заинтересовани страни: две градски и една селска община на територията на 2 области, публичен сектор, НПО и частен сектор.

Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

Дейностите, за чието изпълнение на територията на община Димитровград ще се бори местната администрация предвиждат:

Обновяване на публични сгради, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ);

Рехабилитация на общински пътища за подобряване на свързаността, социалното включване, икономическото развитие и изграждането на функционални връзки със съседни общини и съставни населени места на общ. Димитровград;

Подобряване състоянието на зелената инфраструктура, елементите на градската среда и междублокови пространства в Димитровград, рехабилитация и облагородяване на парк „Н.Й. Вапцаров“ и обновяване на ул. „Строител“ в индустриален район кв. „Марийно“;

Обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура и меки мерки - превенция и недопускане на дискриминация в образователните институции;

Насърчаване на десегрегацията на училищата и класните стаи, осигуряване на подкрепяща среда чрез между училищни дейности, партньорство с местните общности и гражданския сектор, разширяването на дуалното образование за задоволяване на нуждите от професионално подготвени квалифицирани кадри на пазара на труда и във връзка с визията и развитието на община Димитровград;

Подобряване качеството на предлаганите здравни услуги от МБАЛ „Света Екатерина“ и условията за работа чрез въвеждане на мерки за ЕЕ;

Изграждане на социална инфраструктура и меки мерки за повишаване на качеството на предоставяне на социални услуги;

Съхранение и развитие на местни забележителности и атракции на територията на община Димитровград, които включват дейности за съхранение и развитие на културното наследство в с. Крепост, в с. Сталево, местност Хасара, с. Каснаково Светилището на Нимфите.

По всички тези мерки за които Община Димитровград е предложила проекти ще се съревновава с другите общини за получаване на финансиране, единствено зелената мярка свързана с подобряване качеството на атмосферния въздух по показател ФПЧ е с гарантирано финансиране.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

 • 1
  С.
  С.. С...
  2 -2
  17:03, 24 мар 2024
  Създайте добре платени работни места, ако няма хора кой ще се разхожда по тия паркове.
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини