13 °C

2 жалби за нарушения в Димитровград към 15:30 часа

  Две са жалбите до 15:30 часа в изборния ден на територията на Община Димитровград за нарушения на изборния процес.

  Едната жалба е от адв. Борислав Ганчев, действащ в качеството си на пълномощник на политическа партия, за това, че в секция № 48 в гр.Димитровград, ул. „Димитър Димов“ № 2 – ОУ „Пенчо Славейков“ било извършено нарушение на изборния процес, изразяващо се в това, че кутията с отрязъците от бюлетините не била запечатана с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията и подпечатани с печата на комисията.   

  При извършената проверка от избирателната комисия се установи, че жалбата е основателна.

  На секретаря на секцията е указано да се спазят методическите указания на ЦИК, като кутията с отрязъците от бюлетините, както и кутията за разписките от машинното гласуване да бъдат запечатани с хартиени ленти, съдържащи подписи и печат на всички членове на секционната избирателна комисия.

  Другата жалба е от адв.Тодор Ташев, в качеството  му на пълномощник на коалиция, за това, че в секции №24 и 25 е било налице струпване на хора в малък коридор на училище „Любен Каравелов“, които се представят за застъпници и наблюдатели, като с тяхното стоене на това място се било възпрепятствало влизането и изчакването на гласоподавателите. Били се връщали гласоподаватели, поради страх за тяхното здраве.

  Отделно от това в секция  № 24 в гр.Димитровград машината за гласуване била поставена в секцията така, че се разкривал вота на избирателя, като след направена забележка, мерки не били взети. Иска се да бъде обърнато внимание на СИК 24 Димитровград за спазване на закона по отношение на тайната на вота.

  При извършената обстойна проверка се установи, че жалбата е неоснователна и в двете й части.

  РИК 29 - Хасково не констатира наличие на струпване на застъпници, наблюдатели и външни лица пред изборната секция, които да пречат на гласоподаватели да гласуват. По данни на председателя на СИК №24 в гр.Димитровград, в изборния ден не било допускано връщане избиратели да гласуват, поради страх от здравето им. Изборния процес бил протичал нормално без нарушения в секцията.

  На следващо място по отношение на машината за гласуване, РИК 29 - Хасково също счита жалбата за неоснователна, тъй като същата тази машина е ситуирана на отстояние  повече от два метра от членовете на секционната избирателна комисия и от другите присъстващи в секцията лица - застъпници и пълномощници на партии и коалиции, поради което тайната на вота на всеки избирател е гарантирана.

  Наш екип днес посети секция № 24 и там не бяха установени застъпници и наблюдатели в коридора пред секцията, които да пречат на гласоподавателите да упражнят своето право на вот, но в малкия коридор не се пазваха изискванията за отстояние и бе претрупан от хора, близо един до друг. В самата секция машината за гласуване не бе поствена по начин, по който да се разкрива тайната на вота на гласоподавателите.

  Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Още новини

  Хороскоп за 14.04.2021

  Последни новини