23 °C

Залагат център за деца от семеен тип в общинска програма

Екипът от специалисти, разработил програмата

Център за настаняване на деца от семеен тип предстои да заработи в Димитровград през следващата една година. Това предвижда Общинската програма за закрила на детето, която днес бе представена от екипа специалисти от общината и дирекцията за социално подпомагане. Една от целите на програмата е да реинтегрира децата от социалните домове, които до 2013 година ще бъдат закрити в цялата страна, обясни директора на отдела за закрила на детето Гинка Сталева. На тези деца ние трябва да осигурим среда близка до семейната. В центърът от семеен тип вероятно ще бъдат настанени 15 деца, е записано още в програмата. Според друга от мерките в нея, финансово ще бъдат подпомагани семества на деца с биологични родители, които са в затруднено положение. Освен мерки, общинският документ предвижда и превенция по различни проблеми. Един от тях е разяснителна кампания за приемната грижа. В общината вече има 5 приемни семейства, три от тях с деца. Медиите и училището са институциите, които могат да помогнат за разясняване на общинската програма за закрила на детето, обобщиха участниците в срещата. Обсъдената днес програма трябва да бъде разгледана и приета от Общинкия съвет в Димитровград, за да започне да се реализира.

В зала Гросето бяха дошли най-вече директори на учебни заведения в общината

Т.Вълчева

Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини