21 °C

Място за педагог обяви Центърът за обществена подкрепа

Центърът за обществена подкрепа се помещава в бившето ОУ "Климент Охридски"

Свободно място за педагог обяви Центърът за обществена подкрепа в Димитровград.Кандидатите трябва да имат висше образование –педагогика или социална педагогика, а трудовият стаж не е задължителен. Според условията, е добре желаещите да се явят на конкурса да познават нормативната уредба, свързана с домашното насилие, социалното подпомагане и противообществените прояви при малолетните. Обявен е и осемчасов работен ден, по време на който учителят трябва да провежда и организира часовете по самоподготовка на децата в центъра.

Конкурсът ще протече в два етапа, след като бъдат разгледани подадените документи, одобрените кандидати ще се явят на интервю. Срокът за подаване на документите е 15 август, а мястото- първият етаж в общината.

Работа с деца с криминални прояви или употребяващи наркотици, такива отпаднали от училище, както и жертви на насилие са приоритетите в работата на Центърът за обществена подкрепа в Димитровград, който заработи официално  в средата на април. Седем специалисти, сред които психолог, педагог, логопед и социален работник се занимават и с малчугани, напускащи институции или такива с полицейска закрила. Предоставят се и различни видове услуги, напълно безплатни за децата и семействата в риск и неравностойно социално положение.

От специалистите в центъра могат да се възползват лица и семейства, получили направление от Отдела за закрила на детето или на дошли на място в сградата на бившето училище "Климент Охридски" в Димитровград. 144 000 лв. е общата стойност на проекта, който се финансира по линия на ОП "Развитие на човешките ресурси".

Dimitrovgrad.bgvesti.net

Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Случаен виц

Последни новини