5 °C

Отпуснаха 28 720 лв стипеднии за 139 даровити деца от Димитровград

На вчерашното си заседание Общинския съвет в Димитровград одобри единодушно предложението за еднократно финансово стимулиране на 139 деца и младежи от града с изявени дарби.

Със стипендия „Димитровградско дарование” – по 1200 лв., съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2, т. 2.3. - от Общинската наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград ще бъдат удостоени общо 4 кандидати, както следва:

В. С., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

Г. И., ПГ „Проф. Д-р А.Златаров”, гр. Димитровград,

Н. Б., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

Т. Т., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

Еднократно финансово стимулиране, съгласно чл.14, ал.1 и ал. 2. от Наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград, ще получат общо 135 (сто тридесет и пет) деца и младежи, както следва:

1. А. Т. – 90 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

2. А. Ф. – 360 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

3. А. А. – 170 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

4. А. Д. - 230 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

5. А. В. – 360 лв., ОУ „Алеко Константинов”гр.Димитровград,

6. А. Б. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

7. А. Р. – 180 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

8. А. Н. – 140 лв., ОУ „Алеко Константинов” гр. Димитровград,

9. А. П. - 100 лв., ОУ „Алеко Константинов” гр. Димитровград,

10. А. С. - 300 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

11. А. М. - 80 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

12. А. Г. – 60 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

13. Б. Ф. - 160 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр.Димитровград,

14. Б. Н. - 270 лв., ПЕГ „Иван Богоров”, гр. Димитровград, 

15. Б. Ж. – 110 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

16. Б. Д. – 560 лв., Спортно училище „Стефан Караджа”, гр. Хасково, 

17. В. С. – 330 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

18. В. Ц.- 100 лв., ОУ „Алеко Константинов” гр. Димитровград,

19. В. П. – 150 лв., СУ „Васил Левски” гр.Пловдив, 

20. В. Т. – 150 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

21. В. Г. – 100 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

22. В. Я. – 260 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

23. В. Б. – 110 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

24. В. К. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

25. В. М. – 240 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

26. Г. Ц. – 80 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

27. Г. З. – 90 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

28. Г. Н. – 240 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

29. Г. Д. – 280 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

30.Г. В. - 100 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

31. Г. Д. – 230 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр.Димитровград, 

32. Г. К. – 200 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

33. Г. Г. – 240 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

34. Г. Г. – 50 лв., ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр. Димитровград,

35. Г. М. – 100 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

36. Г. К. – 240 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

37. Г. А. – 170 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

38. Г. А.– 210 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

39. Г. Т. – 200 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

40. Г. А. – 370 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

41. Д. Т. - 110 лв. ,ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

42. Д. А, – 60 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

43. Д.Й. – 180 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград,

44. Д.Д. – 90 лв., ОУ„Пенчо Славейков”, Димитровград,

45. Д. Р. – 110 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

46. Д. Т. – 60 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

47. Д. М. – 80 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

48. Д. С. – 120 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

49. Д.Д. – 60 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

50. Д. Н. – 550 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

51. Д. Д. – 180 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, 

52. Д. И. – 110 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, 

53. Д. А. - 180 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

54. Д.И. – 60 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград, 

55. Д. Д. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград,

56. Д. В. – 240 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

57. Д. С. – 460 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

58. Д. П. - 160 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград, 

59. Д. Г. - 420 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

60. Д. К. – 80 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград,

61. Д. Х. – 170 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

62. Д. Г. – 200 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

63. Д. М. – 140 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

64. Д.З. – 200 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр., Димитровград, 

65. Е. М. – 150 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,,

66. Е. Ц. - 120 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

67. Ж. В. – 70 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

68. Ж. З- – 220 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

69. Ж. Д. – 110 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

70. Ж. Б. – 50 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, 

71. З- Н. – 130 лв., ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр. Димитровград,,

72. И. С. – 100 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

73. И.И. – 270 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

74. И. Б. – 560 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр.Димитровград,

75. И.И. - 110 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

76. И.И. - 240 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

77. Й.Х. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

78. Й. Й. – 170 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ,

79. Й. П. – 90 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

80. Й. П. – 80 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

81. К. Х. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

82. К. К. - 70 лв., СУ „Любен Каравелов” гр. Димитровград,

83. К. П. – 90 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

84. К. К. – 110 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

85. К.Л. – 50 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

86. К. И. – 100 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр.Димитровград, 

87. К. С. - 240 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

88. К. Г. – 160 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

89. К. М. – 160 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград, 

90. К. Т. – 170 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

91. Л. Д. – 100 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

92. М. Н. – 140 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград,

93. М. В. – 130 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград,

94. М. К. – 140 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград, 

95. М. Х. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

96. М. Д. – 210 лв., ДГ 2 - „Приказка”, гр.Димитровград,

97. М. Д. – 140 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

98. М. Б. – 100 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

99. М. С. – 160 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

100. М. Д. – 460 лв., СУ „Стефан Караджа”, гр. Хасково,

101. М. И. – 160 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

102. М. Г. – 80 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

103. Н. М. - 130 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

104. Н. В. – 100 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

105. Н. К. - 200 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

106. Н. М. – 130 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

107. Н. Н. - 450 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

108. Н. М. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

109. Н. Н. - 360 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”,гр. Димитровград, 

110. П. К. – 300 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

111. П.И. – 60 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

112. П.Г. – 90 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

113. П.Д. – 110 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

114. П.К.– 120 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

115. П.Т – 390 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

116. Р. Г. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

117. С.С. – 140 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

118. С.В. – 240 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

119. С.Т. – 280 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

120. С.Р. - 150 лв., ДГ 1 - „Звънче”, гр. Димитровград, 

121. С.Б. – 260 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

122. С.И. - 560 лв., ПГССТ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Хасково, 

123. С. Г. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

124. Т.Т. - 560 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

125. Т.И.– 140 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

126. Т.К. – 240 лв., ОУ „Св.Иван Рилски”, гр.Хасково,

127. Т.К. - 170 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

128. Т. Ш. – 110 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

129. Т.И. - 270 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

130. Т.Х. – 160 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

131. Ф.И. – 210 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

132. Х- Г. – 80 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,,

133. Ц.И. - 60 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ,

134. Ц. Д. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

135. Ц. С. -280 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

Общата сумата за отпускане на стипендии „Димитровградско дарование” и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от община Димитровград възлиза на 28 720 лв.

Facebook коментари

Коментари в сайта (3)

 • 1
  Is
  istinata
  5 0
  20:56, 29 ное 2019
  Защо не изписахте целите имена на децата ? Защото са деца на хора с много добро финансово положение а истинските талантливи деца са ощетени , но с каквато мярка мерите с такава ще ви се отмери и на вас господин Димов Бог да благослови вас и вашето семейство .
  • Фа
   Факт
   3 0
   23:13, 29 ное 2019
   Защото стипендиите се определят години наред от некомпитентни служители в отдел култура,че чак те питат този приз кое място е?хахаха....някои хора нямат правото да са толкова прости?Разпределят се на личностна основа и само за спорт.Ако не си спортист не чакай пари....
 • 2
  Ди
  димо ивов
  2 0
  08:59, 1 дек 2019
  Браво на каузата,но имам две забележки относно организацията-1во-хубаво беше да са изписани целите имена за да знаем кои са талантите,така изписани инициалите приличат на престъпници от крими хроника.И 2-ро дайте няколко снимки с всички заслужили деца,а не да изтипосате оня черничкия господин с не толкова добро излъчване.

Хороскоп за 24.02.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Работната ви заетост ще ви носи добри финансови удовлетворения. Помислете преди да вземете важно решение. Не трябва да бързате, има неща, за които е нужно време за да оцените правилно. Ако се нуждаете от духовна подкрепа, имате от кого да я получите. Близките ви също ще помогнат да се разтоварите.
24 фев 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Този ден е подходящ за подписване на договори и на всякакъв вид споразумения. Възможно е да се появят непредвидени ангажименти, но едва ли има нещо, с което не можете да се справите. Поемете семейния бюджет в свои ръце и не допускайте близките ви да правят необмислени разходи. Вие сте тези, които най-добре биха се справили с тази задача.
24 фев 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Предлага ви се чудесна възможност да приложите вашия богат житейски опит. В служебен план нещата ще се развият неочаквано добре, дори за самите вас, ако съумеете да запазите присъствие на духа и способност да се съсредоточите върху най-главното. Проявете повече разум и търпение към провокациите, отнасящи се до законността и реда.
24 фев 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Имате добри усещания за бъдещето си и интуицията ви подсказва, че сте на прав път. Така е. Днешните доказателства в тяхна подкрепа ще повишат самочувствието ви. Делово предложение ще ви ентусиазира с изгодните за вас перспективи. Не оставяйте партньора си да гадае за намеренията ви, споделете ги и заедно ще ви бъде по-лесно да ги реализирате.
24 фев 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
С решаването на професионални и делови въпроси ще започнете деня си, оставяйки личните за по-късно. В плановете ви влизат и нови начинания, остава да изберете подходящия момент за стартирането им. Влагайки старание и разум, ще привличате на своя страна и силните на деня, което ще ускори успеха ви.
24 фев 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Денят ви ще бъде натоварен, но и успешен. На моменти ще се осланяте на доброто си впечатление, което оставяте у другите и няма да сгрешите. Ще получите добри новини, свързани с бизнеса и това допълнително ще ви активизира. Ще ускорите намирането на необходимите средства за финансиране на бъдещ проект.
24 фев 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Приятна среща ви очаква днес. Споделяте неща, които ви вълнуват от доста време и получавате ценни съвети. Всичко това ще ви подейства наистина разтоварващо. Постарайте се да свършите плановете си за деня, за да сте удовлетворени от себе си.
24 фев 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Денят няма да бъде особено добър за тези, които страдат от хронични заболявания. Вземете нужните превантивни мерки навреме. Не се изкушавайте да съветвате когото и да било. Самочувствието ви е подплатено, но е много вероятно да подведете някой важен за вас човек. Просто има неща, които всеки сам трябва да реши за себе си.
24 фев 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Делово ще пристъпите към изпълнение на предстоящите си задачи и без да губите време в излишни приказки ще се включите във времето. Не пренебрегвайте мнението на колегите си, покажете им, че вярвате в тях, като не изтъквате непрекъснато заслугите си. От умението ви да работите в екип ще зависят и резултатите ви.
24 фев 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Благоприятно за вас ще се развиват деловите ви ангажименти. Ще сложите край на работен проект и удовлетворени от резултатите ще се устремите към нов. Концентрирайте се над главното, проникнете в същината на нещата и на практика ще претворите замисленото. Няма да ви липсва и напрежение, но вие сте свикнали.
24 фев 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Днес ще трябва да измислите стратегия за действие по важен за вас въпрос, тъй като обичайните ви ходове ще се окажат недостатъчни. Бъдете отворени към чужди идеи, тъй като това е начинът да намерите най-подходящата за вас. Флирт на работното място ще ви разконцентрира от работата ви, а това не е желателно. Не бягайте от отговорностите си.
24 фев 2020

Хороскоп за Риби

Риби
С професионалният си подход към служебен проблем ще създадете нужната организация и условия за благоприятното му решаване. Не подценявайте качествата и на партньорите си, работете за общите си интереси и живейте в мир със себе си. Не бъдете мнителни, или поне не го показвайте.
24 фев 2020
Последни новини