3 °C

Отпуснаха 28 720 лв стипеднии за 139 даровити деца от Димитровград

На вчерашното си заседание Общинския съвет в Димитровград одобри единодушно предложението за еднократно финансово стимулиране на 139 деца и младежи от града с изявени дарби.

Със стипендия „Димитровградско дарование” – по 1200 лв., съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2, т. 2.3. - от Общинската наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград ще бъдат удостоени общо 4 кандидати, както следва:

В. С., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

Г. И., ПГ „Проф. Д-р А.Златаров”, гр. Димитровград,

Н. Б., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

Т. Т., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

Еднократно финансово стимулиране, съгласно чл.14, ал.1 и ал. 2. от Наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград, ще получат общо 135 (сто тридесет и пет) деца и младежи, както следва:

1. А. Т. – 90 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

2. А. Ф. – 360 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

3. А. А. – 170 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

4. А. Д. - 230 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

5. А. В. – 360 лв., ОУ „Алеко Константинов”гр.Димитровград,

6. А. Б. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

7. А. Р. – 180 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

8. А. Н. – 140 лв., ОУ „Алеко Константинов” гр. Димитровград,

9. А. П. - 100 лв., ОУ „Алеко Константинов” гр. Димитровград,

10. А. С. - 300 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

11. А. М. - 80 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

12. А. Г. – 60 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

13. Б. Ф. - 160 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр.Димитровград,

14. Б. Н. - 270 лв., ПЕГ „Иван Богоров”, гр. Димитровград, 

15. Б. Ж. – 110 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

16. Б. Д. – 560 лв., Спортно училище „Стефан Караджа”, гр. Хасково, 

17. В. С. – 330 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

18. В. Ц.- 100 лв., ОУ „Алеко Константинов” гр. Димитровград,

19. В. П. – 150 лв., СУ „Васил Левски” гр.Пловдив, 

20. В. Т. – 150 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

21. В. Г. – 100 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

22. В. Я. – 260 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

23. В. Б. – 110 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

24. В. К. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

25. В. М. – 240 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

26. Г. Ц. – 80 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

27. Г. З. – 90 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

28. Г. Н. – 240 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

29. Г. Д. – 280 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

30.Г. В. - 100 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

31. Г. Д. – 230 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр.Димитровград, 

32. Г. К. – 200 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

33. Г. Г. – 240 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

34. Г. Г. – 50 лв., ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр. Димитровград,

35. Г. М. – 100 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

36. Г. К. – 240 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

37. Г. А. – 170 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

38. Г. А.– 210 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

39. Г. Т. – 200 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

40. Г. А. – 370 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

41. Д. Т. - 110 лв. ,ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

42. Д. А, – 60 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

43. Д.Й. – 180 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград,

44. Д.Д. – 90 лв., ОУ„Пенчо Славейков”, Димитровград,

45. Д. Р. – 110 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

46. Д. Т. – 60 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

47. Д. М. – 80 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

48. Д. С. – 120 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

49. Д.Д. – 60 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

50. Д. Н. – 550 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

51. Д. Д. – 180 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, 

52. Д. И. – 110 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, 

53. Д. А. - 180 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

54. Д.И. – 60 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград, 

55. Д. Д. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград,

56. Д. В. – 240 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

57. Д. С. – 460 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

58. Д. П. - 160 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград, 

59. Д. Г. - 420 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

60. Д. К. – 80 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград,

61. Д. Х. – 170 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

62. Д. Г. – 200 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

63. Д. М. – 140 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

64. Д.З. – 200 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр., Димитровград, 

65. Е. М. – 150 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,,

66. Е. Ц. - 120 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

67. Ж. В. – 70 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

68. Ж. З- – 220 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

69. Ж. Д. – 110 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

70. Ж. Б. – 50 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, 

71. З- Н. – 130 лв., ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр. Димитровград,,

72. И. С. – 100 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

73. И.И. – 270 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

74. И. Б. – 560 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр.Димитровград,

75. И.И. - 110 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

76. И.И. - 240 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

77. Й.Х. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

78. Й. Й. – 170 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ,

79. Й. П. – 90 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

80. Й. П. – 80 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

81. К. Х. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

82. К. К. - 70 лв., СУ „Любен Каравелов” гр. Димитровград,

83. К. П. – 90 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

84. К. К. – 110 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

85. К.Л. – 50 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

86. К. И. – 100 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр.Димитровград, 

87. К. С. - 240 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

88. К. Г. – 160 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

89. К. М. – 160 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград, 

90. К. Т. – 170 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

91. Л. Д. – 100 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

92. М. Н. – 140 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград,

93. М. В. – 130 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград,

94. М. К. – 140 лв., ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград, 

95. М. Х. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

96. М. Д. – 210 лв., ДГ 2 - „Приказка”, гр.Димитровград,

97. М. Д. – 140 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

98. М. Б. – 100 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

99. М. С. – 160 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

100. М. Д. – 460 лв., СУ „Стефан Караджа”, гр. Хасково,

101. М. И. – 160 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

102. М. Г. – 80 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

103. Н. М. - 130 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

104. Н. В. – 100 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

105. Н. К. - 200 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

106. Н. М. – 130 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

107. Н. Н. - 450 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,

108. Н. М. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

109. Н. Н. - 360 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”,гр. Димитровград, 

110. П. К. – 300 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

111. П.И. – 60 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

112. П.Г. – 90 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

113. П.Д. – 110 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

114. П.К.– 120 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, 

115. П.Т – 390 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, 

116. Р. Г. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

117. С.С. – 140 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

118. С.В. – 240 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

119. С.Т. – 280 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

120. С.Р. - 150 лв., ДГ 1 - „Звънче”, гр. Димитровград, 

121. С.Б. – 260 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

122. С.И. - 560 лв., ПГССТ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Хасково, 

123. С. Г. – 90 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

124. Т.Т. - 560 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,

125. Т.И.– 140 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

126. Т.К. – 240 лв., ОУ „Св.Иван Рилски”, гр.Хасково,

127. Т.К. - 170 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

128. Т. Ш. – 110 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

129. Т.И. - 270 лв., ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, 

130. Т.Х. – 160 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

131. Ф.И. – 210 лв., ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград,

132. Х- Г. – 80 лв., СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград,,

133. Ц.И. - 60 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ,

134. Ц. Д. – 50 лв., ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград,

135. Ц. С. -280 лв., ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград,

Общата сумата за отпускане на стипендии „Димитровградско дарование” и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от община Димитровград възлиза на 28 720 лв.

Facebook коментари

Коментари в сайта (3)

 • 1
  Is
  istinata
  5 0
  20:56, 29 ное 2019
  Защо не изписахте целите имена на децата ? Защото са деца на хора с много добро финансово положение а истинските талантливи деца са ощетени , но с каквато мярка мерите с такава ще ви се отмери и на вас господин Димов Бог да благослови вас и вашето семейство .
  • Фа
   Факт
   3 0
   23:13, 29 ное 2019
   Защото стипендиите се определят години наред от некомпитентни служители в отдел култура,че чак те питат този приз кое място е?хахаха....някои хора нямат правото да са толкова прости?Разпределят се на личностна основа и само за спорт.Ако не си спортист не чакай пари....
 • 2
  Ди
  димо ивов
  2 0
  08:59, 1 дек 2019
  Браво на каузата,но имам две забележки относно организацията-1во-хубаво беше да са изписани целите имена за да знаем кои са талантите,така изписани инициалите приличат на престъпници от крими хроника.И 2-ро дайте няколко снимки с всички заслужили деца,а не да изтипосате оня черничкия господин с не толкова добро излъчване.

Хороскоп за 11.12.2019

Хороскоп за Овен

Овен
Денят ви ще премине по-леко, наситен с приятни емоции и срещи. Ще ви се отдава без затруднения да решавате въпроси от професионален, обществен и личен характер. С колегите си бъде коректни, както и с всеки друг, ако искате да приключите навреме и без нежелани последствия общите ви задачи.
11 дек 2019

Хороскоп за Телец

Телец
Не си позволявайте да оставате длъжници някому. Изчистете дълговете си и ще отворите пътя на новостите пред себе си. Здравословно неразположение ще отшуми, но има още какво да направите за да се подобрите напълно. Телефонно обаждане ще ви зареди с приятни усещания за предстоящи събития.
11 дек 2019

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Енергетиката на деня ще ви въздейства мотивиращо и без да се щадите, ще дадете всичко от себе си в изпълнение на поети ангажименти и нови проекти. По свой начин, позитивно въздействащ, ще предадете от настроението си и на околните, от което ще се почувствате всички по-добре. Чрез спорт ще укрепите имунната система, духа и ще преборите стреса.
11 дек 2019

Хороскоп за Рак

Рак
Отдавна планирани мероприятия ще погълнат времето ви днес. Ако ви се наложи да свършите и чужда работа, не се дразнете, приемете, че вие ще направите това най-добре. Настроението ви е отлично, затова не позволявайте на дребните неща да ви пречат да се чувствате така. Роднини ще ви потърсят с покана за тържество.
11 дек 2019

Хороскоп за Лъв

Лъв
Служебните ви задължения днес изискват пълно отдаване, затова се заемете сериозно и работете концентрирано. Опитайте се да отклоните личните си ангажименти, близките ви ще ви разберат. Моментът е много подходящ както за реални резултати, така и за трупане на опит, затова не бива да го изпускате. Прекарайте вечерта в спокойна обстановка.
11 дек 2019

Хороскоп за Дева

Дева
Запазете спокойствие и потиснете раздразнението си, ако имате такова. Психическото ви състояние се отразява на околните, което се връща отново върху вас. Ще имате приятни изживявания, за някои от вас и в интимен план. Не потискайте поривите на сърцето си, бъдете естествени и ще се радвате на пълноценна връзка.
11 дек 2019

Хороскоп за Везни

Везни
Ако потърсите път, ще го откриете, независимо на къде сочи той. Съюзите ли се с любовта, ще развиете нови качества и ще станете по-добри. Това е сигурно, работете и за духовното си усъвършенстване, няма да ви липсва подкрепа. В бизнеса са възможни изненади от конкурентите ви.
11 дек 2019

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
С точни и правилни действия ще се реализирате в службата и в бизнеса. Шанса да получите изгодни предложения е реален, ще влезнете в полезрението на високо стоящите. Не пропускайте да поискате своето, колкото и нескромно да се вижда на някои. Вечерта полейте успеха си в приятна обстановка.
11 дек 2019

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Ще инициирате среща, на която да обсъдите предстоящ проект или друга своя изява. В тази връзка ще търсите финансова подкрепа и по-често ще се допитвате до мнението на хора, запознати с материята. Не пренебрегвайте вътрешните си желания и слушайте сърцето си. Осигурете си повече спокойствие.
11 дек 2019

Хороскоп за Козирог

Козирог
Бъдете миролюбиви и не търсете спора на всяка цена, с компромиси ще стигнете по-далече. Ще реализирате бизнес-идея с човек, когото харесвате не само като бизнес-партньор. Внимавайте да не прекрачите границата на позволеното, от което да пострада и работата ви. С роднини ще планирате предстоящо събитие.
11 дек 2019

Хороскоп за Водолей

Водолей
На занимаващите се активно с бизнес им се дава да реализират финансови сделки. Други ще засилят интереса си към сфера или друго проявление, с което да разширят дейността си, въпреки трудностите, които срещат. Хранете се балансирано и повишете физическата си активност, за да се чувствате в подходяща форма и сила на духа.
11 дек 2019

Хороскоп за Риби

Риби
Чувствате се спокойни и уверени в себе си. Твърдо сте убедени, че вървите по прав път и това е сигурен белег на предстоящия ви успех. Вашата интуиция едва ли ще ви излъже. В интимен план също няма от какво да сте недоволни.
11 дек 2019
Последни новини