17 °C

Община Димитровград проучва жителите, отопляващи се с твърдо гориво

Във връзка с изпълнението на проекта за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с алтернативни отоплителни устройства, община Димитровград провежда предварително проучване сред домакинствата в град Димитровград, които се отопляват с дърва и въглища.

Проучването се провежда чрез въпросник, като до момента желаещите да участват в проучването се обаждаха на тел. 0882 518 804 за да съобщят името си и телефонен номер. След това експерт от екипа на проекта се свързва със съобщения тел. номер и чрез телефонен разговор попълва отговорите на въпросите от въпросника. Този подход ще продължи да се прилага и занапред.  

За удобство на заинтересованите домакинства, които се отопляват с дърва и въглища, общината предоставя възможност въпросникът да се попълва освен по телефона и по още два начина:

1. Попълване на въпросник, отпечатан на хартия и разпространен в многофамилни и еднофамилни сгради в гр.Димитровград. Въпросникът ще се разпространява, поставен в пликове, върху които е написано наименованието на проекта. Попълнения след това от Вас въпросник трябва да пуснете в специално поставена за целта кутия пред сградата на общината в удобно за вас време. В случай, че пропуснете да вземете плик от разпространяваните в жилищните сгради, можете да се обадите на тел. 0882 518 804 и да съобщите адрес, на който ще ви бъде изпратен въпросникът.

2. Да изтеглите от интернет страницата на общината публикувания въпросник в електронен вид, да го попълните електронно и да го изпратите на ел.поща: ekootopleniedimitrovgrad@gmail.com. Другата възможност е да принтирате въпросника, да го попълните на хартия и  да го пуснете в специално поставената за целта кутия пред сградата на общината.

Следва специално да се отбележи, че попълването на въпросника ще подпомогне в най-висока степен попълването впоследствие на заявления за участие на домакинствата в проекта на замяна на отоплителните уреди. Попълването на настоящия етап на въпросника не отменя изискването за подаването на заявления за участие, когато общината отправи официално поканата за кандидатстване. От Общината ще се съобразят с обстановката в страната и ако е възможно ще отправят поканата за кандидатстване след средата на месец май 2020 г. Началото на процеса ще бъде широко оповестен на гражданите и ще има достатъчно време за кандидатстването.

Община Димитровград благодари на всички граждани, които подкрепят усилията на общинската администрация и ръководство да подобри качеството на атмосферния въздух, чрез подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с еколого съобразни такива.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 21.04.2021

Последни новини