21 °C

Ремонтират училището в село Радиево с 600 000 лв по проект

Община Димитровград спечели проект “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ “Лилия” в с.Радиево” по Националната програма на МОН "ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022".

Проектът е на стойност 600 000 лв и включва реконструкция и пристрояване на съществуващата сграда на основно училище "Христо Смирненски" с. Радиево, за да се създаде подходяща и качествена учебна и възпитателна среда за целодневно обучение в две групи по 24 деца от 4 до 6-годишна възраст, живеещи в с. Радиево и околните населени места (с. Странско, с. Здравец,

с.Радиево, с. Бряст, с. Голямо Асеново, с. Малко Асеново).

С реализацията на дейностите ще се осигурят условия за пълен обхват на децата в задължителна предучилищна възраст, като се предостави желаната от родителите възможност за целодневно обучение, както и ще се подобрят битовите условия в съществуващите помещения за постигане на максимално ефективна и здравословна образователна среда, ще се осигури възможност децата от цитираните населени места да получават предучилищното си образование в общинска образователна институция в по-голяма близост до местоживеенето им. 

Facebook коментари

Коментари в сайта

Видеа по темата

Последни новини