Димитровград е част от международна изследователска мрежа на Новите градове в Европа

Град Димитровград е част от одобрената европейска програма „Новите градове – нови прочити” (New towns – New Narratives) с организатор Международния институт за нови градове (INTI) със седалище в град Ротердам, Нидерландия, съобщават от местната администрация.

Участието в проекта се осъществява със съдействието на Фондация “Ново архитектурно наследство” (НАН). Подготовката на проекта и взаимодействието с организаторите продължи почти година и се осъществи от арх. Йоана Митвичина под ръководството на арх. Анета Василева и арх. Емилия Кълева от НАН.

Периодът на програмата обхваща периода 2024 - 2025 година. В международната колаборация участват общо 15 нови градове от различни страни в Европа, сред които Иври сюр Сен - предградие (град-сателит) на Париж, Нова Хута (Полша), Нова Горица (Словения), Илияш (Босна и Херцеговина), Кохтла-Ярве (Естония), Спайкенизе (Нидерландия), Зутермер (Нидерландия), Милтън Кийнс ( Англия).

През 2023 г. Димитровград стана част от тази международна изследователска мрежа, която ще изследва сложното взаимодействие между общности, градски пространства и история.

Международният институт за нови градове (INTI) e платформа за изследвания, образование и обмен на знания за “новите градове”, която съществува от 2009 г. Той изучава миналото, настоящето и бъдещето на планираните общности в един все още активно урбанизиращ се свят. Организацията обединява мултидисциплинарен експертен опит в сътрудничество с публични, частни и академични партньори, инициира проучвания, предлага образователни програми и организира публични събития и лекции.

Днес Европа е дом на повече от 200 нови града, построени през ХХ век, които споделят много общи урбанистични и социални характеристики: проектирани са от нулата в периода след Втората световна война, резултат са от централното планиране в Западна и Източна Европа през периода, преживели са сравнително бързо градско развитие, демонстрират специфични демографски модели и съдържат хомогенен жилищен фонд. Поради сходствата, тези нови градски структури днес са изправени пред сходни и предвидими общи предизвикателства.

Програмата „Новите градове – нови прочити” (New towns – New Narratives) предвижда организирането на шест събития в няколко от градовете, включени в мрежата. Първото стартиращо събитие ще се проведе през март 2024 г. в Ротердам, организирано от Международния институт за нови градове. В рамките на проекта ще се проведат лекции, работилници и семинари с представителите на участниците, в които ще бъдат представяни серия от лекции по проблемите на новите градове като целта е да подобри качеството на живот в новите градове по света. Димитровград ще бъде активен участник във всички събития. Резултатите от проекта ще бъдат публично представени през 2025 г. със семинар, публикация и изложба в град Нова Горица, Словения, който ще бъде и Културна столица на Европа през 2025 г.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини