0 °C

Водата в село Ябълково е с уран не става за пиене и готвене

РЗИ - Хасково уведомява, че водата в димитровградското село Ябълково е с превишени стойности на концетрация на естествен уран и се забранява използването ѝ за питейни цели.

Уведомлението на РЗИ - Хасково:

         Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпил протокол от изпитване №ЗК-Д-48-1/18.03.2020г. на лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив и Здравно заключение изх. №13-331-1/18.03.2020г. издадено от РЗИ-Пловдив, съгласно които концентрацията на естествен уран в ЗВ Ябълково-селска, с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, водоснабдяваща с. Ябълково не съответства на максималната стойност определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Установен е резултат по показател Естествен уран -0,035±0,004 mg/l (при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l). На водоснабдителната организация е връчено предписание №94/18.03.2020г. за ограничаване ползването на водата от населението в ЗВ Ябълково-селска за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди.

Facebook коментари

Коментари в сайта (3)

 • 1
  Ка
  Как
  3 0
  19:46, 19 мар 2020
  Как е водата в с.Горски Извор? От тази помпена станция има клон и за съседното село, което освен от ПС в местност "Млечковица" се доставя вода и за с.Г. Извор. Спряно ли е снабдяването от Ябълково. Има ли направени изследвания на водата в Г. Извор ?
 • 2
  Пс
  ПС
  1 0
  10:49, 20 мар 2020
  ПС "Ябълково" се намира на десния бряг на р. Марица. Направени ли са проби на водата по всички помпени станции намиращи се в поречието на реката. Това са помпени станции: "Сталево" , "Крумска тераса" -за Димитровград, "Крум" .
 • 3
  Тр
  Трите
  4 0
  11:03, 20 мар 2020
  Трите помпени станции- "Сталево", "Крумска тереса" и "Крум" са без разрешително за водоползване и нямат определене вододайна зона с проект. Басейнова дирекция си затваря очите. Използва се старо Разрешително за водоползване № 0268 от 2001г. с Приложение 1 в което ясно е указано за изготвянето на Проект за вододайни зони с всякакво изледване на водата в зоната. Това не е направено въпреки ,че изискването е от близо 20 години. Басейнова дирекция Пловдив и РЗИ Хасково трябва да не си затварят очите пред неща които изисква закона. Трябва прокуратурата да се намеси, защото вече толкова години нищо не е направено.
Последни новини